O nas

Przedszkole Nr 2 mieści się w dwupiętrowym budynku otoczonym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Posiadamy również ogródek dydaktyczny z zakątkiem leśnym i ciszy.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Łęczyca. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Aktualnie w naszym przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów.
Dzieci mają do dyspozycji 10 kolorowych sal zajęć, łazienki oraz szatnię. Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną. Wystrój sal i kącików tematycznych umożliwia dzieciom swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych. W sali zabaw i zajęć specjalistycznych znajduje się sprzęt terapeutyczny mający na celu wspomaganie i kształtowanie u dziecka umiejętności motorycznych.

Zintegrowany i zaangażowany w pracę zespół nauczycielek i personelu pomocniczego, otwarty na współpracę z rodzicami stwarza klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Nauczyciele wspomagają i ukierunkowują rozwój wychowanków zgodnie z ich zainteresowaniami, potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Dzieci otoczone opieką i uwagą dorosłych chętnie uczestniczą we wszystkich oferowanych zajęciach, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz środowiskowych, są aktywne i twórcze.

Dysponujemy własną kuchnią, w której przygotowujemy posiłki zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz potrzebami indywidualnymi dzieci.