Oferta edukacyjna

Na co dzień pracujemy różnymi metodami:
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – w tej metodzie wykorzystywany jest dotyk, wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne. Stosowanie tej metody, rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała, w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny.
Pedagogiki Zabawy – pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami, słowo, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Pedagogika zabawy łączy m.in. muzykę z ruchem, dzieci odnajdują radość, poczucie więzi, wyzwala w nich aktywność, twórczość, pozwala wyrazić siebie, ułatwia uczenie się.
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – umiejętności zdobywane poprzez własne działanie: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, konstruowanie gier.
Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – założeniem Metody Dobrego Startu jest jednocześnie rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych.
I. Majchrzak, zwana – „wprowadzaniem dziecka w świat pisma” jest ciekawa i niestresująca dla dzieci. Jednocześnie uzyskiwane efekty przynoszą satysfakcję nauczycielowi. W trakcie pracy dzieci poznają świat pisma dzięki swojej ciekawości, którą wyzwalają nowe sytuacje i zadania proponowane przez osobę prowadzącą. Są też motywowane aktywnością kolegów. Zaletami tej metody są dowolność i dobrowolność podejmowania proponowanych zadań, a także atmosfera pozbawiona rywalizacji i współzawodnictwa podczas pracy.
Ruchowej ekspresji twórczej R. Labana – u podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka.
C. Orffa – w tej metodzie wiele radości sprawiają dzieciom tańce integracyjne. Umożliwiają one naszym dzieciom wyrażanie siebie, swoich emocji, zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, ruchu, kontaktu z drugim człowiekiem.
Projektów badawczych – umożliwienie dzieciom, dzięki ich własnej aktywności, poznawanie świata i rozumienie jego sensu. Praca tą metodą wyzwala w dzieciach to, co ukryte, pozwala wyciągnąć na światło dziennego, to czego być może nigdy byśmy nie zauważyli, wszystkie talenty, emocje, uczucia, przeżycia.
Zastosowanie wszystkich tych metod w codziennej pracy i zabawie doskonale przygotowuje naszych wychowanków do podjęcia obowiązku szkolnego.

 U nas wszystkie dzieci mają prawo do zabawy i nauki!

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku
w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy w roku szkolnym 2017/2018

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w ramach zajęć wychowawczo- dydaktyczno i opiekuńczych w grupach dzieci 3 – 6 letnich.

  1. „Dziecko w swoim żywiole”. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki” Autor: Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, wydawnictwa Nowa Era – Numer dopuszczenia P2 – WP-2/12/13 / realizacja w grupie IV /
  2. „Od przedszkolaka do pierwszaka”- Program wychowania przedszkolnego. Autor: Iwona Broda Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Nr dopuszczenia P2 – WP- 4/13 /14 realizacja w grupach I, II,III, V,VI,VII/
  3. Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym ,,Wiem, czuję, rozumiem – Wychowanie do wartości” autorstwa Elżbiety Bukowieckiej-Górny Wydawnictwo Oficyna Lex Nr dopuszczenia P2 – WP- 6/16 /17 realizacja wszystkie grupy wiekowe
    Programy dodatkowe;

Religia
Dla dzieci 6- l. – „Jesteśmy dziećmi Boga” Autor: J. Szpet, D. Jackowiak – program nauczania religii rzymskokatolickiej Nr AZ-0-04/4 z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla przedszkola, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 10.03.2003r / grupa VI, VII/