Wpłaty za miesiąc październik.

Harmonogram pobierania informacji o wysokości opłat za pobyt i wyżywienie oraz przyjmowania w/w wpłat.

Dokonać gotówkowej wpłaty za pobyt i wyżywienie oraz pobrać informację o wysokości w/w wpłaty do przelewu bankowego, można w okresie od 3.11.2020 do 10.11.2020r. w godzinach 7.00 – 8.30 oraz 13.30 – 15.00. Informację o wysokości wpłaty za pobyt i wyżywienie można uzyskać również telefonicznie, w wyżej wymienionym terminie, w godzinach 8.30-13.30. Po upływie wyznaczonego terminu informację można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy intendenta, tj. 8.00-15.00.

Bardzo proszę o dostosowanie się do wyznaczonych godzin, z uwagi na Państwa i nasze bezpieczeństwo oraz dokonywania opłat w terminie. Przypominamy, iż termin ten, upływa 10 każdego miesiąca.

Ważny komunikat !

Szanowni Rodzice!

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci, jak i pracowników przedszkola od poniedziałku tj. od 26.10.2020 aż do odwołania, prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy danego oddziału.

Jednocześnie informujemy, iż przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do 16.30.

Grupa I – 3-latki, czas pracy oddziału godz. 8.00-15.00
Grupa II – 3-latki, czas pracy oddziału 7.30 – 15.30
Grupa III – 4-latki, czas pracy oddziału 8.00 – 15.00
Grupa IV – 5-latki, czas pracy oddziału 8.00 – 15.00
Grupa V – 6-latki czas pracy oddziału 7.00 – 16.30


Informacja, zdjęcia !

 Szanowni Rodzice !

W dniu dzisiejszym dzieci otrzymały do domu  komplety zdjęć z kalendarzem. Po podjęciu decyzji prosimy o przekazanie pieniążków wychowawcom, a jeżeli ktoś z Państwa nie jest zainteresowany prosimy o zwrot.

ZAKUP ZDJĘĆ JEST JAK ZWYKLE DOBROWOLNY!

Ważne !

Ze względu na sytuację epidemiologiczną przypominamy o zasłanianiu ust i nosa przy wejściu do przedszkola, obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu społecznego. Zgodnie z obowiązującymi procedurami przypominamy również, że dzieci nie mogą wnosić do przedszkola żadnych zabawek.

Prosimy również o powstrzymanie się na czas pandemii z celebrowania tradycyjnych uroczystości grupowych, takich jak: upominki z okazji różnych nietypowych świąt, urodzinek dzieci czy Dnia Edukacji Narodowej.

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.


„Piękna Nasza Polska Cała”

Ogłoszenie o dokonywaniu wpłat

HARMONOGRAM
POBIERANIA INFORMACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE ORAZ PRZYJMOWANIA W/W WPŁAT

od poniedziałku (o5.10.2020) do piątku (09.10.2020)
w godzinach

7.00 – 8.30 oraz 13.30 – 15.00

Przypominamy, że termin opłat za przedszkole upływa 10 każdego miesiąca.

„Magiczna moc bajek”

„Z kulturą mi do twarzy”

Akcja Sprzątanie świata!

Zebranie z Rodzicami !

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania organizacyjne.

Grupa V  w dniu 21.09.2020 / poniedziałek/ o godzinie 16.30
Grupa IV w dniu 22.09.2020 /wtorek/ o godzinie 16.30
Grupa  II w dniu 23.09.2020 /środa/ o godzinie 16.30
Grupa  I w dniu 24.09.2020 /czwartek/ o godzinie 16.30
Grupa  III w dniu 25.09.2020 /piątek/ o godzinie 16.30

Zebranie jest obowiązkowe, bez udziału dzieci.
Na zebranie zapraszamy tylko jednego rodzica.
W związku z reżimem sanitarnym przypominamy o:
– zasłonięciu nosa i ust
– dezynfekcji rąk (lub jednorazowych rękawiczkach)