Uwaga Rodzice!

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Łęczycy prosimy o złożenie w terminie do 03.02.2020r. „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy na rok szkolny 2010/2021”

Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września 2020r.

Deklarację można pobrać u nauczycieli grup, dyrektora przedszkola.

Szanowni Rodzice!

W okresie dyżuru wakacyjnego od 15.07.2019 r. do  09.08.2019 r.  przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00.

Strajk zawieszony !!!

Szanowni Rodzice !

W związku z zawieszeniem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej informujemy, że od dnia 29 kwietnia rozpoczynamy zajęcia wychowawczo- dydaktyczne i opiekuńcze.

Dyrektor przedszkola Jolanta Andrzejczak

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Na podstawie informacji uzyskanej ze strony związków zawodowych o przystąpieniu pracowników Przedszkola nr 2 w Łęczycy do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty informuję, że w przedszkolu od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji i zorganizowanie opieki dla swoich dzieci.

Jeśli sytuacja ulegnie zmianie na bieżąco będziemy Państwa informować.                                                                                                                                                        

Komunikat o wolnych miejscach

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/20 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie: od 18 lutego 2019r. godz. 8.00 – do 15 marca 2019 r. godz. 16.00   Liczba wolnych miejsc do naboru wynosi – 24

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy

Jolanta Andrzejczak

Uwaga Rodzice !!!

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług przedszkola  składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 11 lutego 2019 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wniosek na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przyjmujemy

od 18 lutego 2019 do 15 marca 2019 do godz. 16.00

Stosowny dokument znajduje się w linku „dokumenty do pobrania” w menu „Rekrutacja”.

Uwaga rodzice dzieci 5-6 letnich !

W dniu 25 lutego 2019r. o godz. 16.00 w przedszkolu odbędzie się spotkanie informacyjne z nauczycielami i dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy. Tematem spotkania będzie rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/20

 

Wydłużenie czasu pracy przedszkola !!!

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy,  od 5 listopada przedszkole czynne jest o godzinę dłużej, czyli do godziny 17.00

Zbiórka makulatury

      

 Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą: „Przywróćmy dzieciom uśmiech” organizowanej przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka.

Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Rodzinne domy dziecka są jedną z najbardziej skutecznych form pomocy dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców. Mogą one znaleźć tam pomoc, schronienie i prawdziwy dom. Biorąc udział w akcji pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka – zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie. Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny. Uczy dzieci i młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że dzieci poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.

Prosimy Państwa o pomoc swoim dzieciom w segregowaniu, gromadzeniu i przynoszeniu do przedszkola makulatury. Ze względu na wymagania firmy odbierającej, prosimy o przynoszenie tzw.  makulatury gazetowej, czyli gazet, czasopism, zużytych zeszytów i luźnych kartek papieru oraz ewentualnie książek bez twardych okładek.

Koordynator akcji w naszym przedszkolu – Joanna Borowska

Zebranie

Drogi Rodzicu !!!

Zapraszamy na spotkanie z dietetykiem, gdzie dowiesz się jak zadbać o prawidłowe nawyki żywieniowe swojego dziecka oraz jakich błędów uniknąć przygotowując posiłki dla malucha.

Spotkanie odbędzie się w środę 24 października o godz. 16.00 w sali gr. V

Po spotkaniu odbędą się zebrania w grupach.