Zdalne nauczanie 2019/2020

Zajęcia z internetu- serwis gov.pl/zdalnelekcje przedstawia  dla przedszkolaków propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi.

Temat tygodnia: Witajcie wakacje ! (22.06 -26.06.2020)

Dziecko dowie się, jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas wakacji. Pozna sposoby bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zapozna się z baśniami i tradycjami związanymi z nocą świętojańską. Utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, samodzielnie i wspólnie z rodzicami.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/witajcie-wakacje


Temat tygodnia : Podróżujemy (15.06-19.06.2020)

Dziecko dowie się, jak podróżowano dawniej, a jak podróżuje się dziś. Pozna i nazwie wybrane środki transportu. Dowie się, czym był aeroplan i czym jest metro. Utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, poćwiczy wskazywanie miejsca liczb na osi liczbowej. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, samodzielnie i wspólnie z rodzicami.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/podrozujemy


Temat tygodnia: Piękna nasza Polska cała (08.06 – 12.06.2020)

Dziecko pozna mapę Polski, zdobędzie wiedzę o regionach Polski oraz o ukształtowaniu powierzchni. Powtórzy wybrane nazwy miast, rzek, morza i gór. Dowie się, czym jest Park Narodowy i czym różni się od parku miejskiego. Utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, samodzielnie i wspólnie z rodzicami.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/piekna-nasza-polska-cala


Temat tygodnia: Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci (01.06 – 05.06.2020)

Dziecko pozna kulturę innych narodów i dzieci z najodleglejszych krańców świata. Pozna literę “Z” oraz utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy i powtórzy określenia dotyczące wielkości: większy – mniejszy, wyższy – niższy. Poćwiczy ułożenie obiektów wg kolejności oraz utrwali wiedzę o figurach geometrycznych. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, samodzielnie i wspólnie z rodzicami.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/dzien-dziecka–swieto-wszystkich-dzieci


Temat tygodnia: Na łące (25.05-29.05.2020)

Dziecko powtórzy i poszerzy wiedzę na temat środowiska łąki i żyjących tam organizmów. Pozna literę „Ż” jak żaba oraz utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych dotyczących mieszkańców łąki.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/na-lace


Temat tygodnia: Moja rodzina (18.05- 22.05.2020)

Dziecko powtórzy nazwy członków rodziny. Pozna literę „R”, „r” oraz utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Pozna bohaterów książki „Nasza mama czarodziejka”. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Powtórzy nazwy i kolejność dni tygodnia. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Będzie też mogło stworzyć własne drzewo genealogiczne. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym dotyczące najbliższej rodziny. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, zaplanuje niespodzianki dla mamy w związku z jej świętem.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/moja-rodzina


Temat tygodnia: Warzywa i owoce na talerzu (11.05 – 15.05.2020)

Dziecko utrwali wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Rozpozna i nazwie wybrane warzywa i owoce. Pozna literę „P”, „p” oraz utrwali poznane już litery. Poćwiczy pisanie, czytanie oraz aktywne słuchanie dzięki udostępnionym słuchowiskom, bajkom i filmom. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z tematyką warzyw i owoców.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/warzywa-i-owoce-na-talerzu


Temat tygodnia: Jestem Europejczykiem (04.05 – 08.05.)

Dziecko pozna nazwy krajów sąsiadujących z Polską. Utrwali wiedzę na temat innych krajów Unii Europejskiej. Rozróżni przedmioty: globus i mapę. Pozna wybrane budowle, symbole i utwory literackie innych narodów. Utrwali alfabet, poćwiczy aktywne słuchanie, korzystając z dostępnych słuchowisk, bajek i filmów. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Pozna cyfrę 9, utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy umiejętność przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Obejrzy program telewizyjny oraz wysłucha audycji radiowej o innych krajach europejskich. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/jestem-europejczykiem


Temat tygodnia: Kto Ty jesteś? (27.04 -30.04.2020)

Dziecko utrwali wiedzę ma temat symboli narodowych (godła, flagi, hymnu). Wysłucha hymnu narodowego, przyjmując przy tym właściwą postawę. Rozpozna i nazwie symbole narodowe: flagę, godło, hymn. Pozna ciekawostki historyczne o początkach państwa polskiego oraz legendy o Lechu i powstaniu Gniezna. Nauczy się na pamięć wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” („Kto ty jesteś, Polak mały”). Utrwali poznane litery, poćwiczy aktywne słuchanie, korzystając z dostępnych słuchowisk, bajek i filmów. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz umiejętność przeliczania. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Obejrzy spektakl teatralny online. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z polskimi symbolami narodowymi.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kto-ty-jestes


Temat tygodnia: Jestem małym ekologiem (20.04 – 24.04.2020)

Dziecko zdobędzie wiedzę o cyklu życia produktów i nauczy się, jak segregować śmieci. Dowie się, jak dbać o środowisko. Utrwali poznane litery, poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy umiejętność przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych i technicznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z dbałością o środowisko naturalne.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/jestem-malym-ekologiem


Temat tygodnia: Obserwujemy pogodę ( 14.04. -17.04.2020)

Dziecko rozwinie umiejętności obserwowania pogody. Dostrzeże zmiany zachodzące w przyrodzie. Nazwie zjawiska pogodowe: pogoda słoneczna, deszczowa, burzowa, zachmurzenie, nauczy się symboli, za pomocą których opisuje się pogodę. Poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania. Przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z obserwacjami pogodowymi.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/obserwujemy-pogode


Temat tygodnia: Świąteczne zwyczaje (06.04. – 10.04.2020)

Dziecko pozna zwyczaje i tradycje świąteczne. Utrwali wielką i małą literę „J, j”, poćwiczy aktywne słuchanie, poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy spostrzegawczość oraz umiejętność przeliczania i logicznego myślenia. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z Wielkanocą.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/swiateczne-zwyczaje


Temat: „Woda – źródło życia” (30.03. – 03.04.2020)

Dziecko dowie się, dlaczego woda jest ważna dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jak krąży w przyrodzie. Utrwali wielką i małą literę „W, w”, a także poćwiczy aktywne słuchanie poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, porówna i uporządkuje zbiory oraz utrwali stosunki przestrzenne obiektów względem siebie. Utrwali cyfry 7 i 8 oraz poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych. Materiały pod tym linkiem.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/woda-zrodlo-zycia


 Temat: Już przyszła wiosna (23.03. – 27.03.2020)

W tym tygodniu dziecko pozna, jakie są pierwsze oznaki wiosny i czym są zwiastuny wiosny, utrwali wielką i małą literę „C, c”, poćwiczy aktywne słuchanie, poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. Rozwiąże proste zadania matematyczne, porówna i uporządkuje zbiory oraz utrwali stosunki przestrzenne obiektów względem siebie. Utrwali cyfrę 0 oraz poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Dziecko założy hodowlę rzeżuchy lub innych roślin oraz przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty. Nauczy się lub posłucha kilku, tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00


Kanał TVP 2 wspólnie z MEN przygotował ofertę dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zapraszamy do oglądania programu  „Wesoła Nauka” oraz „Wielkie Dzieła Małych Rąk”od poniedziałku do piątku od godz. 11:05! Więcej pod tym linkiem

https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2?fbclid=IwAR3bODPRwCouceF1O-kmJaLxJq2iNhMCX4TCAYxKA8IRqqzyDWfTxxK3NkA


W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych, poniżej zamieszczamy linki portali edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Książka RODZINNE ZADANIA DO WSPÓLNEGO WYKONANIA CZ. 1

https://www.lulek.tv/Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.
https://ciufcia.pl/ Strona zawiera darmowe gry flash dla dzieci w wieku od 4-6 lat.
http://www.buliba.plWartościowe, edukacyjne gry dla dzieci
http://www.dziecionline.pl Gry i zabawy edukacyjne z różnych przedmiotów
http://www.dla-dzieci.com.plStrona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry edukacyjne.
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/ Jak nauczyć dziecko czytać – metoda sylabowa
http://www.domowyprzedszkolak.pl/To bogata baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, które pomogą w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu, szkole czy domu.
Edukacja matematyczna:
http://matzoo.plMatematyczne ZOO
http://www.superbelfrzy.edu.pl/gry-edukacyjne/matematyczne/zadania-matematyczneZadania matematyczne
Edukacja przyrodnicza:
http://www.zoo.waw.pl/wycieczka/Wycieczka-zoo.htmlWirtualna wycieczka do ZOO — Warszawskie ZOO
http://muzeum.anatomia.umlub.plWirtualne Muzeum Anatomii Człowieka
http://www.rigb.org/insideout/anatomy/skeleton_territory/skeleton_elements.htmlAnatomia zwierząt
http://www.dzieciecafizyka.pl/Dziecięca chemia, fizyka i przyroda
https://phet.colorado.edu/pl/Strona z symulacjami przyrodniczymi
https://codepen.io/juliangarnier/full/idhuGGry, ciekawostki i materiały z zakresu astronomii
Języki obce:
http://www.superkid.pl/jezyk-angielskiMateriały do nauki języka angielskiego dla dzieci – słówka z wymową, ułożone tematycznie
https://babadum.comMateriały do nauki języka angielskiego dla dzieci
Edukacja muzyczna:
http://beethovenswig.com/index.php?page=cds&category=Music,_Books_and_More&display=5Portal o muzyce klasycznej dla dzieci
https://youtu.be/4tZK3mNaOJE Zabawy rytmiczne


       DZIECI UCZĄ RODZICÓW W DOMU

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, a także na apel Ministra Edukacji Narodowej, chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu oraz naukę proponujemy udział w Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców w domu”.

Kliknij:https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Zamieszczone tu lekcje obejmują tematykę zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa, promocji sportu, ekologii czy historii. Liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia placówek.


W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu mamy kolejne propozycje dla rodziców i przedszkolaków.
Zachęcamy do skorzystania ze stron:

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/ ,
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/12/nauka-kodowania-poprzez-zabawe/ , https://parenting.pl/zabawy-muzyczne-dla-dzieci ,
https://www.babyboom.pl/przedszkolak/cwiczenia/motoryka-mala-cwiczenia-co-zamiast-szlaczkow-i-kolorowanek