Opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wysokości opłat  w  żłobku

Pełna opłata za żłobek składa się z:

opłaty stałej za pobyt w żłobku, tj. 15,0 % minimalnego wynagrodzenia – 337,50 zł.(nie podlega zwrotowi)
stawki żywieniowej dziennej – 6,00 zł. (podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w danym miesiącu)

Płatności należy dokonać do 10-go każdego miesiąca na konto żłobka:

Żłobek Miejski w Łęczycy
ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczycy

Numer konta: 48 1240 3190 1111 0010 8494 3544

W TREŚCI PROSIMY WPISAĆ:  MIESIĄC – KWOTĘ ZA POBYT – KWOTĘ ZA WYŻYWIENIE – ODSETKI ZA NIETERMINOWĄ WPŁATĘ

PRZED DOKONANIEM PRZELEWU PROSIMY O KONTAKT W SPRAWIE NALEŻNOŚCI (wpłata musi zgadzać się co do „grosza”)