Uwaga Rodzice !!!

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług przedszkola  składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 11 lutego 2019 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wniosek na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przyjmujemy

od 18 lutego 2019 do 15 marca 2019 do godz. 16.00

Stosowny dokument znajduje się w linku „dokumenty do pobrania” w menu „Rekrutacja”.

 

Comments are closed.