Archiwum Grupa 3

Zakończenie roku przedszkolnego.


Wspominamy Dzień Dziecka.

W przedszkolu naszym jest super, na sto dwadzieścia dwa, powtórzyć chcemy tamte dni jeszcze jeden raz… Zapraszamy do obejrzenia filmiku.


Bezpieczne wakacje.

Spotkanie z policjantem.


Temat: Pożegnania nadszedł czas

TERMIN REALIZACJI: 21.06- 30.06.2021r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi, rozwijanie mowy komunikatywnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej, uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie mowy, reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika, określanie liczebności zbioru bez liczenia, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie orientacji przestrzennej,

Czytaj dalej…


Podsumowanie kolorowego tygodnia- tęcza i tęczowe prace


Temat: Kolory lata

TERMIN REALIZACJI: 14.06- 18.06.2021r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, rozwijanie czynnego słownika dzieci rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej, kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porą roku poznanie zjawiska powstawania tęczy utrwalanie

Czytaj dalej…


Tematyka: Wakacyjne podróże

TERMIN REALIZACJI: 7.06- 11.06.2021r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych, nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole, rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na

Czytaj dalej…


Dzień Dziecka – zdjęcia


Dzisiaj na zajęciach poznaliśmy życie Indian.


Temat: Niby tacy sami, a jednak inni

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci,(kolor skóry) rozwijanie aktywności badawczej, zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków, zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel, zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, zapoznanie z kulturą innych krajów, rozwijanie umiejętności rachunkowych, rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności uważnego

Czytaj dalej…


Accessibility