Archiwum 2020-21

„Bezpieczni podczas wakacji” – spotkanie z policjantem.

21 czerwca Nasze Przedszkole gościło policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Tematem spotkania była pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wakacji oraz przybliżenie dzieciom specyfiki pracy policjantów.


Bezpieczne wakacje.

Spotkanie z policjantem.  


Temat: Bezpieczne wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych. poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. Nauka piosenki o wakacjach, Nauka składania kół na pół i układanie rybki (rozwijanie sprawności motorycznych), Rozwijanie umiejętności liczenia, Utrwalenie poznawanie figur geometrycznych, Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Wdrażanie do dokładnego kolorowania. Integracja z innymi grupami, wspólne powitanie wakacji Kształtowanie

Czytaj dalej…


Temat: Pożegnania nadszedł czas

TERMIN REALIZACJI: 21.06- 30.06.2021r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi, rozwijanie mowy komunikatywnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej, uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie mowy, reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika, określanie liczebności zbioru bez liczenia, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie orientacji przestrzennej,

Czytaj dalej…


Temat: Idziemy do szkoły. Kolory lata.

Termin realizacji: 21.06.2021 – 30.06.2021 Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne): Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku. Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może spotkać dziecko w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły. Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych. Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi. Kształcenie percepcji wzrokowej –odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według

Czytaj dalej…


Temat: Bezpieczne wakacje. Pożegnania nadszedł czas.

Termin  realizacji: 21.06. – 30.06. 2021r. Cele : – Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji – spotkanie z policjantem, – Utrwalenie nr alarmowych, – Poznanie nowej pory roku :lata oraz jego charakterystycznych cech, – Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów, – Czerpanie radości ze wspólnego wyjścia na lody oraz do kina, – Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, – Nauka wakacyjnej piosenki,

Czytaj dalej…


Tematyka: Już wakacje

Cele ogólne Obszar fizyczny rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej rozwijanie sprawności manualnej rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej usprawnianie aparatu mowy Obszar emocjonalny rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i radzenia sobie z przegraną wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dzieci form wyrazu kształtowanie postawy badawczej wobec świata Obszar społeczny wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad, obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu wdrażanie do respektowania

Czytaj dalej…


Podsumowanie kolorowego tygodnia- tęcza i tęczowe prace


Wakacyjne podróże

Maluszki z grupy II myślą już o wakacjach. Dlatego w ubiegłym tygodniu zastanawiali  się czym lepiej podróżować: samochód, samolot, statek a może balonem?  Każdy miał inne zdanie na ten temat, ale wszyscy potwierdzili, że warto podróżować.


Spotkanie z książką.

W dniu 15 czerwca w grupie IV i V odbyły się zajęcia z panią Elą z Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy. Dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały Teatrzyk Kamishibai o przewrotnym tytule „Nie lubię książek. Koniec i kropka ” Emmy Perry. Następnie przedszkolaki rysowały swoją ulubioną postać z książki. Gr IV – pięciolatki Gr V – sześciolatki  


Accessibility