Grupa 1

Tematyka: Rodzinna fotografia

Termin realizacji: 23.05. -27.05.2022r. Zamierzenia wychowawczo –dydaktyczne: OBSZAR FIZYCZNY uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu kształtowanie umiejętności manualnych podczas zabaw plastycznych i graficznych OBSZAR EMOCJONALNY przełamywanie strachu przed podejmowaniem trudnych zadań doprowadzanie rozpoczętej pracy do końca radzenie sobie z trudnymi emocjami podczas zajęć i zabaw OBSZAR SPOŁECZNY kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i grupy rówieśniczej dzielenie się obowiązkami wynikającymi z

Czytaj dalej…


DRODZY RODZICE! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Tematyka: Wiosna w pełni

Termin realizacji: 11.05 – 20.05.2022r. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: OBSZAR FIZYCZNY organizowanie najbliższego otoczenia w sposób umożliwiający wykonanie powierzonych działań doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy z rekwizytem, wykonywanie prac plastycznych zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach OBSZAR EMOCJONALNY wdrażanie do radzenia sobie z niepowodzeniami w zabawie stwarzanie okazji do dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego wspieranie w dostrzeganiu swoich mocnych stron odczuwanie poczucia dumy z

Czytaj dalej…


Tematyka: Książki, książeczki.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych doskonalenie sprawności dłoni oraz palców OBSZAR EMOCJONALNY przedstawianie i odczytywanie emocji prezentowanych za pomocą mimiki wdrażanie do radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z porażką OBSZAR SPOŁECZNY zachęcanie do współdziałania z dziećmi w zabawie czerpanie radości ze wspólnej zabawy respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw OBSZAR POZNAWCZY rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Czytaj dalej…


„Kto Ty jesteś? Polak mały” – czyli majowe święta w maluszkach.

Miniony tydzień poświęcony  były świętom majowym: 1 maja- Święto Pracy, 2 maja- Dzień Flagi Narodowej oraz 3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Był to czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych. Poprzez ciekawe i twórcze zajęcia poznaliśmy historię naszej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju; utrwaliliśmy również symbole narodowe.


Tematyka: Święta majowe.

Termin realizacji: 25.04 – 29.04.2021r. Cele ogólne: OBSZAR FIZYCZNY uczestniczenie w zabawach kształtujących motorykę dużą i sprawność ciała konstruowanie trójwymiarowych budowli ćwiczenie sprawności ręki w czasie rysowania, malowania, wykonywania czynności precyzyjnych OBSZAR EMOCJONALNY stwarzanie okazji do czerpania radości z czynności artystycznych, takich jak śpiewanie, malowanie, taniec wdrażanie do radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami OBSZAR SPOŁECZNY uczenie szacunku do rówieśników i osób starszych rozbudzanie zainteresowania

Czytaj dalej…


EKO – Dzieci segregują śmieci!!! Obchody Dnia Ziemi.

Obchody Dnia Ziemi miało na celu budowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Nasze maluszki również nie zapominają o ekologii. Poznaliśmy zasady, których należy przestrzegać, aby chronić środowisko naturalne. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Tematyka: Dbamy o środowisko.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: OBSZAR FIZYCZNY zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych i naśladowczych wdrażanie do uczestniczenia w pracach porządkowych doskonalenie sprawności dłoni oraz palców podczas zabaw manipulacyjnych,porządkowych i plastycznych OBSZAR EMOCJONALNY dostrzeganie piękna przyrody rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego OBSZAR SPOŁECZNY stwarzanie okazji do zgodnego współdziałania z innymi czerpanie radości ze wspólnej zabawy respektowanie reguł i zasad gier oraz zabaw OBSZAR POZNAWCZY

Czytaj dalej…


„Żyjemy zdrowo na sportowo…”

Pod takim hasłem  upłynęły nam –  Dzień Sportu i Dzień Zdrowia. Każdy przedszkolak, mały i duży wie, jak ważny jest ruch i jak duży ma on wpływ na nasz rozwój oraz nasze zdrowie i samopoczucie.


Tematyka: Wielkanocne tradycje.

Termin realizacji: 06.04. – 13.04.2022r. Zamierzenia wychowawczo – dydaktycznej: OBSZAR FIZYCZNY uczestniczenie w zabawach ruchowych rozwijanie sprawności dłoni i palców utrwalanie prawidłowego toru oddechowego OBSZAR EMOCJONALNY cierpliwe czekanie na swoją kolej panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami OBSZAR SPOŁECZNY wdrażanie do współdziałania w zabawie czerpanie radości ze wspólnej zabawy respektowanie zasad podczas gier i zabaw obdarzanie uwagą innych osób OBSZAR POZNAWCZY poszerzenie wiedzy na temat tradycji

Czytaj dalej…


Accessibility