Grupa 2

Tematyka tygodnia: Co lubią książki?

Cele ogólne Obszar fizyczny rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych doskonalenie czynności samoobsługowych rozwijanie sprawności manualnej rozwijanie motoryki dużej Obszar emocjonalny kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami kształtowanie umiejętności okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych Obszar społeczny rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy wdrażanie do współdziałania z dziećmi w zabawie rozwijanie umiejętności komunikowania się z

Czytaj dalej…


Kto ty jesteś…?

„Polska to nasza Ojczyzna, każdemu dziecku tak bliska, my zaś jesteśmy Polakami, bo w naszym kraju, w Polsce, mieszkamy”. To hasło towarzyszyło przedszkolakom grupy II w ostatnim tygodniu. Dzieci wiedzą, że Polska to nasza Ojczyzna.  Z ogromną radością maluszki wykonywały wszystkie prace związane z tematyką: poznały flagę biało – czerwoną , godło i hymn Polski. To była wspaniała lekcja patriotyzmu.


Tematyka: Jestem Polakiem

Cele ogólne Obszar fizyczny wdrażanie do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych doskonalenie czynności samoobsługowych wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, dbanie o zachowanie prawidłowej postawy ciała rozwijanie motoryki małej Obszar emocjonalny kształtowanie poszanowania emocji swoich i innych motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach Obszar społeczny kształtowanie poczucia przynależności do grupy wdrażanie do respektowania zasad obowiązujących w grupie Obszar poznawczy wdrażanie do uważnego słuchania

Czytaj dalej…


KAŻDEMU BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA

  „My jesteśmy dzieci, co nie lubią śmieci.  Kochamy przyrodę, las i czystą wodę” . To  hasło towarzyszyło  przedszkolakom grupy II w tym tygodniu.  Dzieci dowiedziały się jak być przyjacielem przyrody. W ciągu całego tygodnia wykonywały różne zadania ekologiczne  i na koniec  otrzymały  ORDER EKOLOGA.


Zamierzenia 19.04 – 23.04.2021

TEMATYKA  TYGODNIA:    Kiedy Ziemia źle się czuje? Cele ogólne Obszar fizyczny rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych Obszar emocjonalny budzenie wrażliwości na piękno przyrody zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym Obszar społeczny kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z innymi, rozumienie oraz wykonywanie prostych

Czytaj dalej…


Accessibility