Grupa 2

Tematyka: Dzień Mamy. Kocham swoją rodzinę.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Podawanie informacji, jak mają na imię, mama, tata Rozwijanie pamięci i mowy, Nauka piosenki, Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem i malowania farbami, Rozwijanie umiejętności liczenia, Rozwijanie sprawności manualnych, wdrażanie do poprawnie wykonanej pracy plastycznej. Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny. Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat na forum grupy, Rozumienie, jakie pełni role w domu

Czytaj dalej…


Nasze urodzinki.

Za nami kolejne spotkanie jubilatów, którzy zaprosili nas na swoje urodziny. Tym razem świętowaliśmy z Michalinką, Mikołajkiem, Oskarkiem i Szymkiem B. Nie zabrakło oczywiście prezentów, fajnych zabaw, muzyki i tańców. A nasi jubilaci wraz z rodzicami zaprosili nas na wspaniały słodki poczęstunek. Jeszcze raz składamy najlepsze życzenia! To był jak zawsze wspaniały dzień. DZIĘKUJEMY!!!


TEMAT KOMPLEKSOWY: Łąka wiosną.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * Poznanie wybranych gatunków kwiatów łąkowych, * Rozwijanie słuchu fonematycznego, * Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem, próba malowania farbami kwiatów, * Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin *  Nauka kroku dostawnego w bok, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, * Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i liczenia, * Rozpoznawanie wybranych kwiatów występujących na łące i ich nazywanie. * Rozwijanie zdolność plastycznej dzieci,

Czytaj dalej…


DRODZY RODZICE! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


TEMAT: Książka nasz przyjaciel.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie poczucia rytmu, Nauka kroku- odstaw – dostaw i klaśnięcie. Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów, Rozwijanie sprawności manualnej, Rozwijanie wyobraźni, Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej. Poznanie pracy bibliotekarza oraz miejsca, w którym można kupić książki (księgarnia). Budzenie zainteresowania czytaniem ciekawych książek w tym utworów literatury dziecięcej – polskich legend. Poznanie znaczenia pojęć: ,, pisarz, ilustracja, drukarnia, poznanie zawodów ludzi związanych z powstawaniem

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Na wsi.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: – Rozwijanie mowy oraz logicznego myślenia, – Rozwijanie sprawności manualnych, – Wyrabianie wrażliwości muzycznej, –  Rozwijanie umiejętności liczenia, – Zapoznanie dzieci z pracą rolnika, – Zapoznanie dzieci z gospodarstwem wiejskim jego zabudową, – Dostrzeganie różnic w budownictwie budynków dawniej i dziś, – Kształcenie postawy szacunku dla ludzi i przyrody; rozwijanie pożądanych  postaw – pracowitość, opiekuńczość, troskliwość. Wierszyk ,, Co słychać

Czytaj dalej…


Wycieczka do ZOO.

29 kwietnia 2022 r dzieci z gr. II i III pojechały na wycieczkę do ZOO Safari w Borysewie. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiadomości dzieci na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych regionach świata. Podczas wycieczki była piękna pogoda, a dzieciom dopisywały humory. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć zwierzęta, gady i ptaki, które pochodzą z różnych kontynentów. Po wspólnym posiłku dzieci bawiły się w sali zabaw

Czytaj dalej…


REGULAMIN WYCIECZKI  DO  ZOO SAFARI W BORYSEWIE W DNIU 29.04.2022 R

RODZICE I UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO; Złożenia w określonym terminie pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce przedszkolnej. Ubrania dzieci w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu. Punktualnego przyprowadzania dzieci na miejsce zbiórki. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez opiekunów i kierownika wycieczki. Przestrzegania Regulaminu zachowania się wychowanków podczas pobytu na wycieczce. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.

Czytaj dalej…


Temat: Mój dom. Moja miejscowość. Moja ojczyzna.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, * rozwijanie wypowiadania się na temat określony. * zapoznanie z polską muzyką klasyczną, * rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk, * poznanie czterech żywiołów, * rozwijanie intuicji geometrycznej, * rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych * zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO oraz kształtowanie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach

Czytaj dalej…


Dzień Ziemi.

22 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Ziemi. Tego dnia na zajęciach pracowaliśmy w zespołach. Były zagadki, quiz ekologiczny, zabawa dotykowa, układanie ekologicznych puzzli. Odbyły się też konkurencje sportowe: rzut śmieciem do kosza oraz wyścig z butelką na taśmie. Każdy zespół dał z siebie wszystko i wszyscy zasłużyli na medal ,, Przyjaciel przyrody”. Na koniec obejrzeliśmy film ekologiczny i wykonaliśmy pracę plastyczną.


Accessibility