Grupa 3

Temat : Moja miejscowość, mój region

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych, rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, przybliżanie wiadomości na temat polskich gór, utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych, rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki, zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania, rozwijanie umiejętności matematycznych, rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności ruchowej,

Czytaj dalej…


Temat : MOJA OJCZYZNA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): kształtowanie poczucia przynależności narodowej, poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych, tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci, utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych, rozwijanie zdolności muzycznych poprzez słuchanie muzyki i śpiewu, rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbałości o

Czytaj dalej…


Dzień Ziemi


Zamierzenia 19.04 – 23.04.2021

TEMAT KOMPLEKSOWY  : DBAMY O PRZYRODĘ Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się, zachęcanie do obserwowania przyrody, rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, rozwijanie zdolności skupienia uwagi, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, zachęcanie do uprawiania roślin, rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie umiejętności matematycznych, rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do dbania o

Czytaj dalej…


Accessibility