Grupa 4

4 maja – Dzień Strażaka.

W tym dniu obejrzeliśmy film przedstawiający pracę strażaka. Rozwiązywaliśmy zagadki. Utrwaliliśmy numery 998 i 112. Na zakończenie wykonaliśmy pracę plastyczną – wóz strażacki i budowaliśmy z klocków remizę.


Temat : Polska – moja ojczyzna.

Termin  realizacji: 04.05. – 07.05. 2021r. Cele : – Poznanie zabytków Krakowa, – Poznanie legendy „O smoku wawelskim”, – Nauka kroków krakowiaka, – Słuchanie melodii hejnału mariackiego – Poznanie ważniejszych regionów Polski i ich symboli, – Słuchanie baśni o Kaszubach, – Poznanie słownictwa języka kaszubskiego. – Rozpoznawanie ornamentów haftu kaszubskiego – Uświadomienie dzieci, że Polska  należy do Unii Europejskiej, – Poznanie maskotki Syriusza, –

Czytaj dalej…


Pokaz Mody Patriotycznej

W ramach Międzynarodowego Projektu Piękna Nasza Polska Cała w grupie IV odbył się Pokaz Mody Patriotycznej.


Znamy polskie symbole narodowe.

 


Temat: Polska – moja ojczyzna.

Termin  realizacji: 26.04. – 07.05. 2021r. Cele : – Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, – Zapoznanie z wyglądem mapy Polski, – Wskazywanie różnic między miastem a wsią, – Poznanie ze stolicą Polski – Warszawą, – Utrwalenie polskich symboli narodowych: godło, flaga, hymn. – Zapoznanie dzieci ze świętem Flagi – przypomnienie barw znajdujących się na fladze Polski, Wiersz  „Kim jesteś ?” Czy wiesz, kim jesteś?

Czytaj dalej…


Dzień Ziemi

Tego dnia średniaki obejrzały film edukacyjny, sadziły kwiatki w ogrodzie oraz wykonały ekologiczne plakaty.


Zamierzenia 19.04 – 23.04.2021

TEMAT KOMPLEKSOWY: Dbamy o przyrodę. Cele : –  Kształtowanie postaw proekologicznych, – Poznawanie norm ekologicznych – nakazu segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami, – Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska: wykonywanie prac plastycznych z materiałów odpadowych, – Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, – Zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko, – Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę, – Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i

Czytaj dalej…


Accessibility