Formy kontaktu z nauczycielami

Szanowni Rodzice udostępniamy adresy e-mail do kontaktów z nauczycielami.

Gr. 1 – mkoza@p2leczyca.edu.pl
Gr. 2 – molczyk@p2leczyca.edu.pl   jandrzejczak@p2leczyca.edu.pl
Gr. 3 – jborowska@p2leczyca.edu.pl
Gr. 4 – balbin@p2leczyca.edu.pl
Gr. 5 – aowczarek@p2leczyca.edu.pl   hmurawska@p2leczyca.edu.pl

Przypominamy, że w zakładce zdalne nauczanie umieszczamy zadania dla dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowane przez nauczycieli – wychowawców.

W związku z aktywnym korzystaniem przez wszystkich z Internetu „Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci”.
 http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186801,Zamien-swoj-dom-w-bezpieczna-cybertwierdze.html

 

 

Comments are closed.