Komunikat ws czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola


Na wniosek rodziców Przedszkole nr 2 w Łęczycy zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 2 ust. 4.
Wnioski do pobrania w sekretariacie Przedszkola nr 2 w Łęczycy.

Wioletta Królak
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łęczycy

Załącznik:
wniosek przedszkole COVID


 

Comments are closed.