Rozpoczynamy nowy rok szkolny !

DROGI RODZICU !!!

 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola (tj. 31 sierpnia 2020r) poprosimy Cię o wypełnienie „Oświadczenie dotyczące pobytu dziecka w Przedszkolu nr 2
  w Łęczycy od dnia 1 września 2020r” oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola.

 • Rodzice dzieci nowych w ostatnim dniu sierpnia powinni odebrać kartę do czytnika.

 • Pamiętaj! Do przedszkola przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura (37,5 C), kaszel, katar, osłabienie.

 • Osoba pełniąca dyżur, odbierze dziecko od rodzica przy drzwiach wejściowych. Rodzice, opiekunowie dziecka nie wchodzą do przedszkola. Przekazują natomiast osobie dyżurującej wszelkie informacje i kartę do czytnika.

 • Wyjątek stanowią tu rodzice/opiekunowie dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Mogą oni wejść do szatni po zdezynfekowaniu rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu i zachowując zasadę: 1 opiekun na dziecko oraz zachowując zasadę dystansu społecznego od innych przebywających w przedszkolu około 1,5 m i zakrywanie ust oraz nosa maseczką lub przyłbicą.

 • Dziecko pozostawione w przedszkolu zostanie przekazane woźnej, która zadba o rozebranie dziecka z odzieży wierzchniej i odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.

 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.

 • Liczebność każdej grupy wynosi maksymalnie 25 dzieci.

 • Grupy przebywają w wyznaczonych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie. Dzieci korzystać będą z przyporządkowanej do grupy strefy przedszkolnego placu zabaw, w ustalonych wcześniej godzinach. Zabawki na placu będą czyszczone po każdym użyciu.

 • Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek.

 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie umyć lub zdezynfekować zabawki i sprzęty. Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.

 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.

 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu.

 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach, przyłbicach i rękawiczkach, zachęcaj dziecko do częstego mycia rąk.

 • Pozostałe informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Przedszkola nr 2 w zakładce O NAS – STATUT PRZEDSZKOLA, DOKUMENTY.

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 

Comments are closed.