Sposób kontaktów z nauczycielami

Szanowni Rodzice udostępniamy adresy e-mail do kontaktów z nauczycielami.

Gr. 1 – mkoza@p2leczyca.edu.pl
Gr. 2 – molczyk@p2leczyca.edu.pl   jandrzejczak@p2leczyca.edu.pl
Gr. 3 – jborowska@p2leczyca.edu.pl
Gr. 4 – balbin@p2leczyca.edu.pl
Gr. 5 – aowczarek@p2leczyca.edu.pl   hmurawska@p2leczyca.edu.pl

logopeda – mdolinska@p2leczyca.edu.pl
j. angielski – eandrzejczak@p2leczyca.edu.pl
religia – iflorczak@p2leczyca.edu.pl

Przypominamy, że w zakładce zdalne nauczanie umieszczamy zadania dla dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowane przez nauczycieli – wychowawców.

 

Comments are closed.