Sposób kontaktów z nauczycielami

Szanowni Rodzice udostępniamy adresy e-mail do kontaktów z nauczycielami.

Gr. 1 – [email protected]
Gr. 2 – [email protected]   [email protected]
Gr. 3 – [email protected]
Gr. 4 – [email protected]
Gr. 5 [email protected]   [email protected]

logopeda – [email protected]
j. angielski – [email protected]
religia – [email protected]

Przypominamy, że w zakładce zdalne nauczanie umieszczamy zadania dla dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowane przez nauczycieli – wychowawców.

 

Comments are closed.