TEMAT: KIEDY BĘDĘ DUŻY ZOSTANĘ …

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • doskonalenie czynności samoobsługowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • rozwijanie motoryki dużej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • kształcenie umiejętności okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych

Obszar społeczny

 • kształtowanie pozytywnych uczuć w kontakcie z innymi dziećmi
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania z dziećmi w zabawie
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
 • budowanie wiedzy na temat sytuacji, w których należy stosować formy grzecznościowe

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań
 • budowanie wiedzy na temat zawodów, między innymi: lekarza, policjanta, strażaka, piosenkarki
 • rozwijanie zainteresowania etapami rozwoju człowieka
 • kształcenie poprawnej wymowy, wzbogacanie słownika
 • zapoznanie i utrwalanie numeru alarmowego
 • kształtowanie pojęć matematycznych: wysoki – niski
 • budzenie zainteresowań technicznych, poprzez uczestnictwo w zabawach konstrukcyjnych

WIERSZ:  JAKI ZAWÓD WYBRAĆ

Różne zawody znam.
Szewc, krawiec, dentysta,
Jaki wybrać mam?
kucharz, nauczyciel, pianista.

PIOSENKA : NA ULICY

Chociaż jestem mały,   znam znaki drogowe.
Wiem, że przejść przez jezdnię  tylko z mamą mogę.

Stop – czerwone światło, zatem grzecznie stoję.
Widzę policjanta, wcale się nie boję.

Obserwuję bacznie, jak ruchem kieruje.
Proszę – droga wolna gestem pokazuje. 

 

Comments are closed.