TEMAT:  MOJA  RODZINA

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych
 • wyrabianie nawyku dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • doskonalenie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

 • wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych

Obszar społeczny

 • kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków
 • rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny
 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny
 • rozwijanie przynależności do grupy społecznej (rodziny)

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na konkretny temat
 • wdrażanie do uważnego słuchania oraz skupiania uwagi
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę
 • doskonalenie umiejętności liczenia
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną – nazywanie członków rodziny
 • doskonalenie zmysłu słuchu
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej

 WIERSZ RODZINKA

(dotykamy kolejno paluszków dziecka, zaczynając od kciuka)

Ten duży- to dziadziuś
A obok – babunia
Ten w środku -to tatuś.
A przy nim- mamunia.
A to jest- dziecinka mała
A to- moja rączka cała!

 PIOSENKA MOJA  RODZINA

To jest mój tatuś, tatuś ukochany.
Teraz z tatusiem mamy poszukamy.

Ref.: Z rodziną, z rodziną
miło spędzam czas,
najważniejsza jest rodzina
dla każdego z nas.

 1. To jest mamusia, mamusia kochana.
  Zawsze pogodna, zawsze roześmiana.

Ref.: Z rodziną…

III. To moja siostra, starsza o dwa lata,
widzę młodszego ode mnie brata.

Ref.: Z rodziną…

 

 

Comments are closed.