Tematyka: Wkrótce wakacje

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem,
 • zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek,
 • poznanie charakterystycznych cech nadchodzącej pory roku – lata
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia,
 • utrwalanie zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych,
 • rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem oraz próby przewidywania, co może się zdarzyć, zapoznanie się z właściwościami wody i ognia,
 • stwarzanie okazji do dzielenia się własnymi doświadczeniami.
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek nad wodę, w góry oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania.
 • utrwalanie umiejętność rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych oraz uświadomienia sobie, jakie niebezpieczeństwa mogą z nich wynikać.
 • rozwijanie sprawności manualnych.
 • kształtowanie poczucia rytmu.
 • prezentowanie własnych umiejętności.
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Piosenka: „Hej przedszkole ukochane”

 1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki
  A ty już kończysz swe siedem lat
  Żegnasz zerówkę lub sześciolatki
  I zaraz ruszysz dalej w światRef; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
  Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

  2. A kiedy czerwiec jak woda płynie
  Na dworze lata nadchodzi dzień
  Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
  Przedszkole właśnie kończy się

  Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
  Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

  3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę
  Bo po wakacjach nie wrócisz już
  Wspominaj często przedszkolne progi
  By miłych wspomnień nie krył kurz.

  Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
  Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

 

Comments are closed.