Uwaga Rodzice! Nowe wytyczne dotyczace pracy przedszkola

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25.05.2020 wznawiamy pracę Przedszkola nr 2 w Łęczycy.

W związku z powyższym do 21.05.2020 (czwartek) – do godz. 12.00 – proszę o deklarowanie potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.  Druk deklaracji można pobrać w wersji elektronicznej z poniższych dokumentów lub odebrać w formie papierowej z placówki, gdzie są wyłożone w przedsionku;  wypełnioną i podpisaną przez obydwojga rodziców dziecka deklarację  można  przesłać  w postaci skanu dokumentu na e-maila przedszkola: przedszkole@p2leczyca.edu.pl

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona. O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do 22.05.2020 r. (do piątku) do godz. 12.00.

Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą mogły skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał  rygor sanitarny. Prosimy o dokładne zapoznanie się  z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

                                            Wioletta Królak
Dyrektor Przedszkola

 Do pobrania:
DEKLARACJA
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Nr 2 w Łęczycy
Wytyczne_dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wycho….
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli….

 

Comments are closed.