W trosce o zdrowie dzieci – przypominamy!!!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

  1. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych.
  2. Nie przyprowadzamy dzieci, które:
  • mają katar, kaszel, gorączkę,
  • są przeziębione lub chore,
  • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
  • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci;

Aktualne informacje związane z zaleceniami dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

jak również na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

Comments are closed.