Opłaty

Szanowni Rodzice

informujemy, że w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy od dnia 1 kwietnia 2023r. zmianie ulega dzienna stawka żywieniowa i wynosi 13,00 zł, zawierając w sobie:

śniadanie – 2,50 zł
obiad – 8,00 zł
podwieczorek – 2,50 zł

Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach  5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziennie, przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 13.00.

Opłata za jedną godzinę zajęć wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu wynosi od 1 września 2023 r.  1,30 zł ( za godziny od 7.00 – 8.00;  od 13.00 – 16.30).

W  naszym przedszkolu obowiązuje elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, czyli ewidencja wejść i wyjść za pomocą karty zbliżeniowej.

Kartę ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu odbijamy codziennie po oddaniu dziecka pod opiekę nauczyciela i po odebraniu dziecka od nauczyciela.