Opłaty

Szanowni Rodzice

informujemy, że w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy od dnia 1 kwietnia 2023r. zmianie ulega dzienna stawka żywieniowa i wynosi 13,0zł, zawierając w sobie:

śniadanie – 2,50 zł
obiad – 8,00 zł
podwieczorek – 2,50 zł

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki ulega zmianie opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Opłata za świadczenie usług przekraczających 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ulega zmianie i wynosić będzie 1,14.Zmiany obowiązują od 01 września 2022r.
OBWIESZCZENIE

 W  naszym przedszkolu obowiązuje elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, czyli ewidencja wejść i wyjść za pomocą karty zbliżeniowej.

Kartę ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu odbijamy codziennie po oddaniu dziecka pod opiekę nauczyciela i po odebraniu dziecka od nauczyciela.

Zgodnie z Uchwałą NR LXIV/407/2018 Rady miejskiej w Łęczycy z dnia 17 kwietnia 2018r.  w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze  5 godzin dziennie dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne realizowanie podstawy programowej, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 13:00.