Opłaty

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy od dnia 1 stycznia 2022r. zmianie ulega dzienna stawka żywieniowa i wynosi 9zł, zawierając w sobie:

śniadanie – 2,00 zł

obiad – 5,00 zł

podwieczorek – 2,00 zł

Wysokość opłat za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca, zgodnie z normami żywieniowymi.

Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie ustalenia stawki żywieniowejHARMONOGRAM
POBIERANIA INFORMACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE ORAZ PRZYJMOWANIA W/W WPŁAT

od poniedziałku (o5.10.2020) do piątku (09.10.2020)
w godzinach

7.00 – 8.30 oraz 13.30 – 15.00

Przypominamy, że termin opłat za przedszkole upływa 10 każdego miesiąca.


W  naszym przedszkolu obowiązuje elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, czyli ewidencja wejść i wyjść za pomocą karty zbliżeniowej.

Kartę ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu odbijamy codziennie po oddaniu dziecka pod opiekę nauczyciela i po odebraniu dziecka od nauczyciela.

Zgodnie z Uchwałą NR LXIV/407/2018 Rady miejskiej w Łęczycy z dnia 17 kwietnia 2018r.  w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze  5 godzin dziennie dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne realizowanie podstawy programowej, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 13:00.

Za korzystanie nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 7,00 zł:
– opłata za śniadanie1,50 zł,
– opłata za obiad4, 00 zł,
– opłata za podwieczorek1,50 zł,

Odpłatność za przedszkole należy uregulować  do 10 każdego miesiąca.