Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3  

W WYSOKOŚCI 3 000, 00 zł.

Finansowy wkład własny: 750,00 zł.
Koszt całkowity to 3 750,00 zł.