Czyste Powietrze Wokół Nas

Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej
„Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole ponownie przystąpiło do  programu  ,,Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z istotnych  projektów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.
Cele programu:
–   uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
–   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
–   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
–  zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
–  zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
W grupach III,IV i V przeprowadzono  cykl 5 zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci:
„Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymów”;
„Co i dlaczego dymi?”;
„Jak się czuję kiedy dymi papieros?”;
„Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”;
„Jak unikać dymu papierosowego?”.

Ponadto na zajęciach przedszkolaki  zdobiły  postać Dinka, kolorowały kwiaty oraz poszukiwały tabliczki z  zakazem palenia, samodzielnie wykonały znaczki z „Zakazem palenia!”, uczyły się śpiewać piosenki o zielonym Dinku. Dzieci wykonały również plakaty pod hasłem „Mamo, Tano nie pal!”, które zostały wywieszone w holu przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęczycy po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

W ramach realizacji programu w grupach dzieci 5 i 6 letnich odbyły się następujące zajęcia:
– „Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu”,
– Zapoznanie z maskotką Dinka w oparciu o piosenkę . Wykonanie Dinka techniką kolaż.
– „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”- wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów na podstawie ilustracji i plansz edukacyjnych,
– Zabawy badawcze z powietrzem – szukania odpowiedzi na pytanie- gdzie jest powietrze, uświadomienie znaczenia czystego powietrza dla życia na Ziemi oraz konsekwencji zanieczyszczenia naszej planety.
– „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?” – poszerzenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego. Poznanie skutków palenia papierosów. Wykonanie pracy technicznej „Płuca”.
– „Jak unikać dymu papierosowego?” – burza mózgów. Wykonanie znaczka „Zakaz palenia” oraz „Nie pal przy mnie stokrotnie proszę”.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane zabawy inspirowały dzieci do działań, których efektem były różnorodne prace plastyczne oraz ich wystawa na holu placówki.