Grupa II

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Drodzy Rodzice!!! Zapraszam na zebranie podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą za I semestr roku szkolnego 2022/ 2023. Zebranie odbędzie się 01.02.2023r. (środa) o godzinie 16.00. Miejsce spotkania: sala grupy II.


Tematyka: „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”

Termin realizacji: 30.01. – 03.02.2023r. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: nabywanie wiedzy o wybranych gatunkach ptaków oraz kształcenie umiejętności rozróżniania gatunków ptaków; rozwijanie umiejętności obserwowania ptaków;wzbudzenie zainteresowań ptakami, doskonalenie umiejętności posługiwania się lornetką oraz atlasami i przewodnikami; kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrody; rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci wynikających z obcowania z przyrodą Wiersz: „Domek dla ptaków” Dziś w przedszkolu Krzyś i Tomek zmajstrowali

Czytaj dalej…


My się w ferie nie nudzimy, tylko świetnie się bawimy….

Głównym celem wszystkich zajęć była dobra zabawa, dzięki której na twarzach każdego przedszkolaka widać było uśmiech. Każdy dzień dostarczał dzieciom innych wrażeń, nikt się nie nudził. Nie zabrakło zajęć umysłowych, twórczych, plastycznych, muzycznych, sportowych, badawczych oraz spacerów.


Tematyka: Zimo gdzie jesteś?

Termin realizacji: 09.01. – 13.01.2023r. Zamierzenia  dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych ćwiczenie sprawności manualnej OBSZAR EMOCJONALNY dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego zimą wczuwanie się w emocje i uczucia innych OBSZAR SPOŁECZNY przestrzeganie ustalonych reguł zabawy uważne słuchanie wierszy i opowiadań nauka współpracy z innymi komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny OBSZAR POZNAWCZY poznawanie charakterystycznych cech zimy klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię formułowanie wypowiedzi,

Czytaj dalej…


Tematyka: Krok w nowy rok.

Termin realizacji: 02.01. – 05.01.2023r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych OBSZAR EMOCJONALNY rozwijanie poczucia humoru poprzez zachęcanie do tworzenia własnych żartów językowych OBSZAR SPOŁECZNY wdrażanie do punktualności integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich

Czytaj dalej…


Świętujemy urodzinki.

Każde dziecko marzy o tym, aby dzień jego urodzin był jak najpiękniejszy. Dzieci świętują swoje urodziny w domu z rodziną, ale wiele radości sprawia im także kiedy mogą bawić się wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami z przedszkola. Tym razem swoje święto mieli: Lila,Natalka, Ola,   Michaś, Wiktorek. W tak ważnym dniu, wszystkie dzieci z jubilatami na czele byli bardzo przejęci. Nie obyło się od tradycyjnego

Czytaj dalej…


Spotkanie czytelnicze.

Wprowadzenie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat. Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. W minionym tygodniu gościliśmy panią Angelikę Mrozińską z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy (oddział dla dzieci). Celem spotkania było poznanie utworów literatury dziecięcej związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zajęcia czytelnicze dostarczyły dzieciom wielu emocji.


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy II na Bożonarodzeniowe Spotkanie przy Choince, które odbędzie się 20 grudnia 2022r. (wtorek) o godz. 9.30.


Tematyka: Święta za pasem.

Termin realizacji: 12.12. -23.12.2022r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY zachęcanie do samodzielnego podejmowania czynności porządkowych i higienicznych doskonalenie sprawności dłoni poprzez wykonywanie prostych prac manipulacyjnych zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata OBSZAR EMOCJONALNY tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu świątecznego zachęcanie do czerpania satysfakcji emocjonalnej ze wspólnego wykonywania określonych czynności wczuwanie się w emocje innych

Czytaj dalej…


Mikołajki – dzień jak z bajki.

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ- niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej zabawy i tańca. Z okazji imienin przedszkolaki złożyły Mikołajowi życzenia, odśpiewały „tysiąc lat ” i wręczyły mu upominek. Święty Mikołaj obdarował wszystkie

Czytaj dalej…


Accessibility