Grupa Jagódki

Tematyka kompleksowa: Święta majowe.

Termin realizacji: 23.04. -30.04.2024r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych/ fizycznych doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania zadań estetyczne wykonywanie prac plastycznych OBSZAR EMOCJONALNY odczuwanie dumy z przynależności społecznej do rodziny, grupy przedszkolnej, mieszkańców miejscowości i Polski uważne słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób OBSZAR SPOŁECZNY kształtowanie świadomości narodowej przez dostrzeganie

Czytaj dalej…


Poznajemy zawody naszych rodziców – Funkcjonariusz Służby Więziennej.

W dniu 17 kwietnia grupę Skrzatów i Jagódek odwiedzili nietypowi goście. W ramach realizacji zadania „Poznajemy zawody naszych rodziców” zaprosiliśmy do naszego przedszkola przedstawicieli Zakładu Karnego w Garbalinie. Spotkanie miało charakter edukacyjny podczas, którego Funkcjonariuszki Służby Więziennej w sposób dostosowany do wieku zapoznały dzieci z podstawowymi zadaniami tej formacji. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca w Służbie Więziennej i jak ważne zadania ma

Czytaj dalej…


Tematyka kompleksowa: Ekologia na co dzień.

Termin realizacji: 17.04. – 22.04.2024r.  Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowego zachowania innych inicjowanie zabaw konstrukcyjnych i plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych doskonalenie małej motoryki poprzez stosowanie różnych chwytów przy pracach plastycznych i

Czytaj dalej…


Tematyka: Czy w kosmosie spotkamy piratów?

Termin realizacji: 08.04.- 16.04.2024r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych kształtowanie umiejętności samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania i zaginania kartki OBSZAR EMOCJONALNY wykazywanie wytrwałości w kończeniu podjętych działań i wykazywanie motywacji OBSZAR SPOŁECZNY przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnego zagrożenia, nieprawidłowego zachowania innych spokojnie słuchanie wypowiedzi innych, wykazywanie zainteresowania i dawanie czasu innym odczuwanie

Czytaj dalej…


Tematyka: Tajemnice ptaków.

Termin realizacji: 03.04 – 05.04.2024r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: •wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych. •dostrzega cechy charakterystyczne budowy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie. •doskonali umiejętność klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria. •poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku. •odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu i cierpienia. •poznaje obraz graficzny

Czytaj dalej…


„Wieziemy tu kogucika dajcie jajek do koszyka……” – przedstawienie wielkanocne

W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne dzieci z grupy ,,Jagódki” przygotowały dla społeczności przedszkolnej program artystyczny pt. „Wieziemy tu kogucika?”. Przedstawienie pełne radości i wesołej zabawy przybliżyło zgromadzonym gościom zwyczaje i tradycje wielkanocne.Wszystkim życzymy wesołych świąt!(J.B.)


Tematyka kompleksowa: Radosna Wielkanoc.

Termin realizacji: 25.03.- 29.03.2024r.  Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce OBSZAR EMOCJONALNY doskonalenie samopoznania

Czytaj dalej…


Tematyka kompleksowa: Mieszkańcy zagrody.

Termin realizacji: 18.03. – 22.03.2024r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: OBSZAR FIZYCZNY dbanie o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania systematyczne uczestnictwo w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrz tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami plastycznymi OBSZAR

Czytaj dalej…


Wiosenna sesja fotograficzna!

Szanowni Rodzice ! W dniach 21-22 marca w przedszkolu odbędzie się wiosenna sesja fotograficzna, ale tym razem na nowych zasadach. Poniżej znajduje się  link z poglądową sesją dla rodziców z ogólnymi informacjami oraz wskazówkami dotyczącej sesji oraz zgody dla rodziców dzieci na udział w sesji wiosennej w ustalonym terminie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami. Terminy sesji dla poszczególnych grup: 21 marca /czwartek/ –

Czytaj dalej…


Tematyka kompleksowa: Wiosno, gdzie jesteś?

Termin realizacji: 11.03. -15.03.2024r. Cele ogólne OBSZAR FIZYCZNY szybkie i sprawne przebieranie się, przestrzeganie właściwej kolejności wykonywanych czynności właściwe dobieranie ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych, zajęciach gimnastycznych przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw wykonywanie różnych prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową OBSZAR EMOCJONALNY werbalizowanie swoich myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych i przewidywanie skutków swojego zachowania

Czytaj dalej…


Accessibility