Skąd się biorą ekologiczne produkty?

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Film animowany „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

https://www.youtube.com/watch?v=7_2NNcSqu5w

Webinar dla rodziców realizujących program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne”:

http://bit.ly/GIS_Webinar_dla_rodziców

W ramach realizacji programu dzieci 5-6-letnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na temat żywności ekologicznej i zasad zdrowego żywienia. W czasie zajęć prowadzone były rozmowy, obserwacje, dzieci rozwiązywały zagadki, układały piramidę żywienia, częstowały się marchewką i jabłkiem. Przedszkolakom zaprezentowana została także publikacja i animowany film edukacyjny pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Dzięki zajęciom dzieci dowiedziały się co to jest ekologiczne rolnictwo, dlaczego warto wybierać żywność ekologiczną, nauczyły się rozpoznawać po znaku wybrane produkty ekologiczne, utrwaliły wiedzę na temat zasad higieny i zdrowego stylu życia.