Piękna Nasza Polska Cała

PROJEKT REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt. „Piękna Nasza Polska Cała”.

Społeczność naszego przedszkola przyłączyła się do  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Piękna Nasza Polska Cała. Jego główne cele to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych nasze przedszkolaki poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Działania projektowe są też okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.