Piękna Nasza Polska Cała

PROJEKT REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt. „Piękna Nasza Polska Cała”.

Społeczność naszego przedszkola przyłączyła się do  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Piękna Nasza Polska Cała. Jego główne cele to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych nasze przedszkolaki poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Działania projektowe są też okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.


PROJEKT REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Białoczerwone kodowanie zainicjowanie propozycji gier i zabaw bazowanych na kodowaniu


Herb i flaga naszego miasta” praca plastyczna indywidualna lub grupowa


„Piękna nasza Polska cała” – zorganizowanie kącika o tematyce regionalnej lub patriotycznej.


Między przedszkolny konkurs plastyczny   – „TU  MIESZKAM  –  ZAPROJEKTOWANIE  I  WYKONANIE  POCZTÓWKI  ZE SWOJEJ  MIEJSCOWOŚCI”


„Polskie miasta – polskie wsie” nawiązanie współpracy z inną placówką, wymiana doświadczeń, pocztówek, dzielenie się doświadczeniem, poznanie lokalnych tradycji i zwyczajów. Pocztówka dla Przedszkolaków z Pabianic i Łodzi.


Piosenka projektowa „Piękna Nasza Polska Cała” –  zapoznanie, osłuchanie lub wykonanie  (w zależności od wieku dzieci) podczas uroczystej akademii z okazji 11 listopada


Folk-projekt” – zaprojektowanie ekotorby patriotycznej i wręczenie rodzicom.


„Kodeks Patrioty” – prezentacja na tablicy grupy


„Moja miejscowość w wierszu i w piosence” ułożenie piosenki lub wiersza o swojej miejscowości i zaprezentowanie jej podczas spotu reklamowego „To moje miejsce, to mój dom”


Uroczysta akademia z okazji 11 listopada.

 


Wykonanie kotylionów z okazji Narodowego Święta niepodległości.


Udział w Narodowym śpiewaniu hymnu o godz. 11 11


Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji – Muzeum Zamku Łęczyckiego


„Być dobrym jak chleb” zapoznanie z etapami powstawania chleba. Dzielenie, chleba jako symbolu polskiej gościnności.


Sławni Polacy” – zorganizowanie wystawy w holu przedszkola przedstawiającej twórczość polskich pisarzy, malarzy, muzyków, aktorów, sportowców, naukowców.

Przybliżenie jednej/dwóch sylwetek z każdej dziedziny.

Papież Jan Paweł II – Wielki Polak

Maria Skłodowska -Curie

Mikołaj Kopernik – poznajemy postać wielkiego astronoma.


„Czerwone korale” – warsztaty biżuterii, wykonanie korali dla mamy lub babci z dowolnych materiałów jako upominku.


„Kulinarne podróże – te małe i te duże” – smaki świata- degustacja warzyw, owoców z różnych stron świata.


„Zielona Niepodległa” – zasadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym.


„Piękna Nasza Polska Cała” zorganizowanie kącika o tematyce patriotycznej.


W roku szkolnym 2021/2022 po raz trzeci nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego autorką jest Ludmiła Fabiszewska nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Projekt w naszym przedszkolu będą realizowały dzieci z wszystkich grup, od malucha do starszaka. Działania projektowe są okazją, by budzić wśród najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz:

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
• Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
• Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
• Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
• Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
• Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

PROJEKT JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
I KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEN.

Serdecznie zapraszamy naszych rodziców  do włączenia się w realizację wybranych zadań.