Piękna Nasza Polska Cała

Białoczerwone kodowanie zainicjowanie propozycji gier i zabaw, bazowanych na kodowaniu


Herb i flaga naszego miasta” praca plastyczna indywidualna lub grupowa


„Piękna nasza Polska cała” – zorganizowanie kącika o tematyce regionalnej lub patriotycznej.


Między przedszkolny konkurs plastyczny   – „TU  MIESZKAM  –  ZAPROJEKTOWANIE  I  WYKONANIE  POCZTÓWKI  ZE SWOJEJ  MIEJSCOWOŚCI”


„Polskie miasta – polskie wsie” nawiązanie współpracy z inną placówką, wymiana doświadczeń, pocztówek, dzielenie się doświadczeniem, poznanie lokalnych tradycji i zwyczajów. Pocztówka dla Przedszkolaków z Pabianic i Łodzi.


Piosenka projektowa „Piękna Nasza Polska Cała” –  zapoznanie, osłuchanie lub wykonanie  (w zależności od wieku dzieci) podczas uroczystej akademii z okazji 11 listopada


Folk-projekt” – zaprojektowanie ekotorby patriotycznej i wręczenie rodzicom.


„Kodeks Patrioty” – prezentacja na tablicy grupy


„Moja miejscowość w wierszu i w piosence” ułożenie piosenki lub wiersza o swojej miejscowości i zaprezentowanie jej podczas spotu reklamowego „To moje miejsce, to mój dom”


Uroczysta akademia z okazji 11 listopada.

 


Wykonanie kotylionów z okazji Narodowego Święta niepodległości.


Udział w Narodowym śpiewaniu hymnu o godz. 11 11


Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji – Muzeum Zamku Łęczyckiego


„Być dobrym jak chleb” zapoznanie z etapami powstawania chleba. Dzielenie, chleba jako symbolu polskiej gościnności.


Sławni Polacy” – zorganizowanie wystawy w holu przedszkola przedstawiającej twórczość polskich pisarzy, malarzy, muzyków, aktorów, sportowców, naukowców.

Przybliżenie jednej/dwóch sylwetek z każdej dziedziny.

Papież Jan Paweł II – Wielki Polak

Maria Skłodowska -Curie

Mikołaj Kopernik – poznajemy postać wielkiego astronoma.


„Czerwone korale” – warsztaty biżuterii, wykonanie korali dla mamy lub babci z dowolnych materiałów jako upominku.


„Kulinarne podróże – te małe i te duże” – smaki świata- degustacja warzyw, owoców z różnych stron świata.


„Zielona Niepodległa” – zasadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym.


„Piękna Nasza Polska Cała” zorganizowanie kącika o tematyce patriotycznej.


W roku szkolnym 2021/2022 po raz trzeci nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego autorką jest Ludmiła Fabiszewska nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Projekt w naszym przedszkolu będą realizowały dzieci z wszystkich grup, od malucha do starszaka. Działania projektowe są okazją, by budzić wśród najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz:

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
• Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
• Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
• Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
• Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
• Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

PROJEKT JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
I KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEN.

Serdecznie zapraszamy naszych rodziców  do włączenia się w realizację wybranych zadań.