Piękna Nasza Polska Cała

Zadanie  „Czerwone korale ” samodzielne wykonanie korali z jarzębiny.

 


Zadanie „Piękna Nasza Polska Cała” zorganizowanie kącika o tematyce patriotycznej.


W roku szkolnym 2021/2022 po raz trzeci nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego autorką jest Ludmiła Fabiszewska nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Projekt w naszym przedszkolu będą realizowały dzieci z wszystkich grup, od malucha do starszaka. Działania projektowe są okazją, by budzić wśród najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz:

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
• Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
• Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
• Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
• Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
• Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

PROJEKT JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
I KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEN.

Serdecznie zapraszamy naszych rodziców  do włączenia się w realizację wybranych zadań.