Rekrutacja

Informacja o dyżurze wakacyjnym dla
dzieci uczęszczających do łęczyckich
przedszkoli w 2023/2024 r.

W bieżącym roku dyżur wakacyjny będą pełnić następujące przedszkola:

  • Przedszkole nr 4, ul. Bitwy nad Bzurą 26A – od 1 lipca do 19 lipca 2024r.
  • Przedszkole nr 1, ul. Zachodnia 17 – od 22 lipca do 9 sierpnia 2024r.
  • Przedszkole nr 2, ul. Belwederska 23 – od 12 sierpnia do 30 sierpnia 2024r.

Ważne terminy:

  • Od 10 czerwca do 21 czerwca 2024r. wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur
    wakacyjny w danym przedszkolu.
  • 24 czerwca 2024r. wywieszenie w przedszkolach list dzieci
    przyjętych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu.
Wniosek-dyzur-2024
Upowaznienie-do-odbioru-2024
Zasady-dotyczace-zapisow-na-dyzur-wakacyjny 2024Rekrutacja dla nowych dzieci na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu na wniosek złożony przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 2 w Łęczycy na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przyjmujemy od 29 stycznia 2024 r. do 23 lutego 2024 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

Wniosek oraz odpowiednie oświadczenia do pobrania w sekretariacie przedszkola lub poniżej. Należy dołączyć też zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

wniosek o przyjęcie2024
oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka
oświadczenie_wielodzietność
oświadczenie godziny pobytu
oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola
Regulamin rekrutacji 2024
Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca_120.18.2024_1_
Uchwała_LXI391.2018 w sprawie kryteriów przyjęć


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Łęczycy prosimy o złożenie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy w roku szkolnym 2024/2025” do dnia 24 stycznia 2024 r. Deklaracje do pobrania u wychowawców lub poniżej.

Deklaracja kontynuacja20242025