Rekrutacja

Informacja o dyżurze wakacyjnym dla dzieci uczęszczających do łęczyckich przedszkoli w 2021 r.

W bieżącym roku dyżur wakacyjny będą pełnić następujące przedszkola:

  • Przedszkole nr 4, ul. Bitwy nad Bzurą 26A od 1 lipca do 16 lipca 2021 r.
  • Przedszkole nr 1, ul. Zachodnia 17od 19 lipca do 30 lipca 2021 r.
  • Przedszkole nr 2, ul. Belwederska 23 od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

Ważne terminy:

  • od 01 czerwca do 18 czerwca 2021 r.wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu.
  • 21 czerwca 2021r. wywieszenie w przedszkolach list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu.
  • dokonanie opłaty za pobyt dziecka w danym przedszkolu nastąpi po zakończonym pobycie w danym przedszkolu.

Zasady dotyczące zapisu na dyżur wakacyjny
Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny
Upoważnienie do odbioru dziecka


Komunikat
Dyrektora Przedszkola  nr 2 w Łęczycy
z dnia 01.02.2021r.
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łęczycy  informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. w godz. od 8.00 do 16.00

Liczba wolnych miejsc wynosi: 34

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Łęczycy


Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 2 w Łęczycy na rok szkolny 2021/2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przyjmujemy:

od 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
w godzinach 8.00-16.00 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

Wniosek oraz odpowiednie oświadczenia do pobrania w sekretariacie przedszkola lub poniżej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca 120.10.2021- harmonogram rekrutacji
Uchwała LXI3912018 Rady Miejskiej Miasta Łęczyca – kryteria przyjęć
Regulamin rekrutacji do przedszkola

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Oświadczenie liczba godzin pobytu dziecka
Oświadczenie samotne wychowywanie dziecka
Oświadczenie rodzina wielodzietna
Oświadczenie rodzeństwo


Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łęczycy informuje, że od dnia 18 stycznia 2021r. wydawane będą rodzicom dzieci „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Wszyscy rodzice, którzy chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022, w naszym przedszkolu, zobowiązani są wypełnić otrzymaną deklarację i złożyć ją u Dyrektora Przedszkola, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021r.

Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września 2021 r.

Rekrutacja dla nowych dzieci rozpocznie się 1 lutego 2021 r.