Rekrutacja

Wniosek-dyzur-2022/2023
Upowaznienie-do-odbioru dziecka

 Szanowni Państwo

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca w przedszkolu na wniosek złożony przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 2 w Łęczycy na rok szkolny 2023/2024 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przyjmujemy:

od 06 luty 2023 r. do 24 lutego 2023r. w godzinach 8.00-16.00    

Uchwała_Rady Miejskiej LXI.391.2018 w sprawie kryteriów przyjęć
Zarządzenie Burmistrza Łęczyca 120.19.2023
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Regulamin rekrutacji 2023

Wniosek oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów można pobrać w sekretariacie przedszkola lub poniżej:

Wniosek o przyjęcie  do przedszkola PDF
Oświadczenie o samotnym_wychowywaniu_dziecka PDF
Oświadczenie_wielodzietność PDF
Oświadczenie godziny pobytu PDF
Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola PDF


Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2
prosimy o złożenie Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2023/2024

Deklaracja kontynuacja2023/2024 PDF