Rekrutacja


Rekrutacja dla nowych dzieci na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu na wniosek złożony przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 2 w Łęczycy na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przyjmujemy od 29 stycznia 2024 r. do 23 lutego 2024 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

Wniosek oraz odpowiednie oświadczenia do pobrania w sekretariacie przedszkola lub poniżej. Należy dołączyć też zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

wniosek o przyjęcie2024
oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka
oświadczenie_wielodzietność
oświadczenie godziny pobytu
oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola
Regulamin rekrutacji 2024
Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca_120.18.2024_1_
Uchwała_LXI391.2018 w sprawie kryteriów przyjęć


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Łęczycy prosimy o złożenie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy w roku szkolnym 2024/2025” do dnia 24 stycznia 2024 r. Deklaracje do pobrania u wychowawców lub poniżej.

Deklaracja kontynuacja20242025