O nas

O przedszkolu …

Przedszkole Nr 2 mieści się w dwupiętrowym budynku otoczonym ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Posiadamy również ogródek dydaktyczny z zakątkiem leśnym i ciszy.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Łęczyca. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Aktualnie w naszym przedszkolu funkcjonują 4 oddziały.
Dzieci mają do dyspozycji 6 kolorowych sal zajęć, łazienki oraz szatnię. Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną. Wystrój sal i kącików tematycznych umożliwia dzieciom swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych. W sali zabaw i zajęć specjalistycznych znajduje się sprzęt terapeutyczny mający na celu wspomaganie i kształtowanie u dziecka umiejętności motorycznych.

Zintegrowany i zaangażowany w pracę zespół nauczycielek i personelu pomocniczego, otwarty na współpracę z rodzicami stwarza klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Nauczyciele wspomagają i ukierunkowują rozwój wychowanków zgodnie z ich zainteresowaniami, potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Dzieci otoczone opieką i uwagą dorosłych chętnie uczestniczą we wszystkich oferowanych zajęciach, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz środowiskowych, są aktywne i twórcze.

Nasze Przedszkole posiada własną kuchnie, w której dbamy o to, aby przygotowywane posiłki dostarczały dzieciom wszystkich niezbędnych składników odżywczych i energetycznych. Posiłki staramy się planować tak aby zawierały produkty z różnych grup żywnościowych i sporządzane z nich potrawy były jak najmniej przetworzone. Produkty żywnościowe dostarczane do naszej kuchni są zawsze świeże, ze znanych źródeł i od sprawdzonych dostawców.

   Nasze przedszkole:

 • Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i zaangażowana kadrę pedagogiczną.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie.
 • Rodzice są partnerami zaangażowanymi w życie przedszkola.
 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom – otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko i jego wszechstronny rozwój.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobra opinię w środowisku.
 • Stosowane, aktywne, metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoka jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Oferujemy:

 • Bardzo dobrze wyposażone sale, smaczne i zdrowe posiłki, kameralne warunki, przyjemne otoczenie, bezpieczeństwo i partnerskie relacje.
 • Szeroki wachlarz imprez i uroczystości przedszkolnych.
 • Fachową kadrę pedagogiczną.
 • Dobra atmosferę i klimat przedszkola.
 • Szeroką współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.