Magiczna moc bajek

W ramach realizacji naszego projektu dzieci z naszego przedszkola zapoznały się z Reksiem – bohaterem DOBRANOCKI Z DAWNYCH LAT, którego dzieci bardzo polubiły. Reksio dołączył do naszych przedszkolnych przyjaciół. A u Maluszków powstał kolejny kącik projektowy. Wszyscy dobrze się bawimy.

 


14 października odwiedziła nas p. Ania, mama Adasia z gr. II, która przeczytała nam dwie książeczki w ramach projektu ” Magiczna Moc Bajek „. Jest to zadanie obowiązkowe z cyklu ” Najpiękniej czyta moja mama i mój tata ”. Taki obowiązek to czysta przyjemność.


W październiku rozpoczęliśmy naszą przygodę z Projektem Magiczna Moc Bajek. Zaaranżowaliśmy kącik projektowy a do zabawy zaprosiliśmy Borutę, który będzie nam towarzyszył podczas magicznej podróży do świata bajek. Z modułu I opracowaliśmy z dziećmi kodeks,, Chcemy Być Szanowani i akceptowani ” oraz przygotowaliśmy kartki z pozdrowieniami dla seniorów.

 


W październiku rozpocznie się trzecia edycja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” pod nazwą „Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, a nasza placówka już trzeci raz przystępuje do projektu.

Projekt będą realizowały dzieci ze wszystkich grup od maluszka do starszaka.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka a także:

–  kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością,
– rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
– uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
– wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa.
– rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
– uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
– popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
-rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2021 – maj 2022.
Jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN.