Statut przedszkola, dokumenty

Statut Przedszkola Nr 2 w Łęczycy

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Upoważnienie do odbioru dziecka

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzonymi z związku z pandemią COVID -19.

Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Przedszkola Nr 2 w  Łęczycy
Oświadczenie dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu