Statut przedszkola, dokumenty

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzonymi z związku z pandemią COVID -19.

Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Przedszkola Nr 2 w  Łęczycy

Oświadczenie dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu

Rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji oraz kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o pobranie i złożenie podpisanej umowy  o świadczenie usług w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy.

Umowa  o świadczenie usług w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy

Upoważnienie do odbioru dziecka

Statut Przedszkola Nr 2 w Łęczycy

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego