Grupa Skrzaty

Tematyka: Jestem Polakiem.

Termin realizacji: 22.04.2024- 30.04.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością. zdobywanie wiedzy o swojej miejscowości poznawanie charakterystycznych miejsc swojej miejscowości rozwijanie poczucia przynależności narodowej. poznanie symboli narodowych i hymnu kształtowanie postawy patriotycznej poznanie nazwy stolicy Polski rozwijanie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej rozpoznawanie zmian rytmu muzyki stosowanie określeń mały – duży, wysoki – niski utrwalanie określeń dotyczących stosunków przestrzennych rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

Czytaj dalej…


Poznajemy zawody naszych rodziców – Funkcjonariusz Służby Więziennej.

W dniu 17 kwietnia grupę Skrzatów i Jagódek odwiedzili nietypowi goście. W ramach realizacji zadania „Poznajemy zawody naszych rodziców” zaprosiliśmy do naszego przedszkola przedstawicieli Zakładu Karnego w Garbalinie. Spotkanie miało charakter edukacyjny podczas, którego Funkcjonariuszki Służby Więziennej w sposób dostosowany do wieku zapoznały dzieci z podstawowymi zadaniami tej formacji. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca w Służbie Więziennej i jak ważne zadania ma

Czytaj dalej…


Tematyka: Dbamy o Ziemię

Termin realizacji: 15.04.2024- 19.04.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  zachęcanie do dbania o przyrodę rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem wpajanie zasad szanowania przyrody rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej rozwijanie umiejętności manualnych. poznanie sposobów segregacji śmieci wpajanie nawyku segregowania śmieci uświadamianie konieczności dbania o przyrodę rozwijanie postaw proekologicznych uświadomienie znaczenia wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt poznanie sposobów oszczędzania wody rozwijanie

Czytaj dalej…


Tematyka: Chciałbym być kosmonautą.

Termin realizacji: 08.04.2024- 12.04.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: uświadomienie następstwa dni i nocy poznanie różnic między dniem a nocą nazywanie czynności wykonywanych nocą i podczas dnia wymienianie cech dnia i nocy stosowanie pojęć: księżyc, słońce, gwiazdy rozwijanie umiejętności słuchania piosenek i wyrażania muzyki ruchem. umiejętność wyrażania ruchem wyobrażonego zachowania rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. reagowanie ruchem na zmianę charakteru muzyki reagowanie na sygnał dźwiękowy rozwijanie wyobraźni i

Czytaj dalej…


Tematyka: Chciałbym zostać sportowcem.

Termin realizacji: 02.04.2024- 05.04.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: wspomaganie rozwoju ruchowego zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne zabawy uczestniczenie w zabawach organizowanych na terenie przedszkola (ogródek przedszkolny) zapoznanie z wyglądem stadionu sportowego poznanie różnych dyscyplin sportowych zachęcenie do aktywności fizycznej rozwijanie mowy i swobodnej wypowiedzi rozwijanie orientacji przestrzennej rozwijanie sprawności manualnej doskonalenie motoryki małej Piosenka „Sposób na nudę” (sł. i muz. Bożena Forma). Kiedy się

Czytaj dalej…


Tematyka kompleksowa: Wielkanoc

Termin realizacji: 25.03.2024- 29.03.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą. Poznanie określeń: pisanka, kraszanka. Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę. Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech. Rozwijanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności lub zabawie. Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem. Rozwijanie sprawności manualnych. Doskonalenie umiejętności związanych z czynnościami

Czytaj dalej…


Dzień Kolorowej Skarpetki

Dnia 21 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Skrzaty także włączyły się w obchody tego wyjątkowego dnia, zakładając dwie różne, kolorowe skarpetki na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa.


Tematyka kompleksowa: Już wiosna.

Termin realizacji: 18.03.2024- 22.03.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: rozumienie zjawisk przyrodniczych, podtrzymywanie tradycji żegnania zimy, witania wiosny, odczuwanie radości z nadejścia nowej pory roku, dostrzeganie regularności podczas układania rytmu; kształcenie umiejętności klasyfikowania i tworzenia zbiorów w oparciu o jedną cechę doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3 rozwijanie wrażliwości muzycznej. rozwijanie wyobraźni twórczej, Piosenka „Marzanna” Wiosna już nadchodzi, zima odejść nie chce, nocą jeszcze mrozi, śniegiem prószy jeszcze. Ref.  Marzanno, Marzanno, ty

Czytaj dalej…


Wiosenna sesja fotograficzna!

Szanowni Rodzice ! W dniach 21-22 marca w przedszkolu odbędzie się wiosenna sesja fotograficzna, ale tym razem na nowych zasadach. Poniżej znajduje się  link z poglądową sesją dla rodziców z ogólnymi informacjami oraz wskazówkami dotyczącej sesji oraz zgody dla rodziców dzieci na udział w sesji wiosennej w ustalonym terminie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami. Terminy sesji dla poszczególnych grup: 21 marca /czwartek/ –

Czytaj dalej…


Tematyka: Marcowa pogoda

Termin realizacji: 11.03.2024- 15.03.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu; rozumienie zależności między rodzajem ubrania a pogodą; wdrażanie do poprawnego budowania wypowiedzi i słuchania wypowiedzi rówieśników; wdrażanie do rozumienia związków przyczynowo-skutkowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez tworzenie nowych barw; utrwalanie znajomości symboli zmiennej, marcowej pogody; rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego; kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem; rozwijanie myślenia matematycznego; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości;

Czytaj dalej…


Accessibility