Grupa Skrzaty

Tematyka: Wakacje, znów będą wakacje

Termin realizacji: 10.06.2024- 21.06.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: poznawanie różnych środków lokomocji; zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata; rozwijanie mowy i koncentracji uwagi; utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dziecka; utrwalenie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej;  utrwalanie zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach;  utrwala swoje imię, nazwisko oraz nazwy miejscowości; rozwijanie sprawności fizycznej; rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt; rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej; rozwijanie

Czytaj dalej…


Tematyka: Znam różne zawody

Termin realizacji: 30.06.2024- 07.06.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: zapoznanie z pracą ogrodnika, krawcowej, policjanta wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z poznanym zawodem rozwijanie spostrzegawczości i utrwalanie nazw kształtów, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg podanej cechy rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci, Kolorowe kwiaty- wiersz J. Wasilewskiej W zaczarowanym ogrodzie Zaczarowany ogrodnik Hodował czarodziejskie kwiaty. Zaczarowane słońce Zaczarowanym promykiem

Czytaj dalej…


Tematyk: Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny

Termin realizacji: 27.05.2024- 31.05.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu, zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka. rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy, dostrzeganie podstawowych różnic między dziewczynkami i chłopcami oraz kobietami i mężczyznami, podejmowanie prób wspólnych zabaw, próby nazywania

Czytaj dalej…


Kocham Cię mamo, kocham cię tato!

24 maja  Skarzaty przedstawiły program artystyczny dla rodziców obchodząc wspólnie „Dzień rodziny”. Po części artystycznej rodzice otrzymali upominki od swoich pociech, a następnie zaproszeni zostali do wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych. Dużo radości sprawiło maluchom  wspólne z rodzicami wykonanie pracy plastycznej nt;. „ Łąka w paski”. Ten czas spędzony razem sprawił dzieciom wiele radości. Dziękujemy rodzicom za aktywny udział.


Tematyka kompleksowa: Moi rodzice.

Termin realizacji: 20.05.2024- 24.05.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, reagowanie na ustalone sygnały, wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny, rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie sprawności manualnej. PIOSENKA „Dla Mamy”. I. Urosły w ogrodzie piękne tulipany,

Czytaj dalej…


ZAPROSZENIE


Tematyka: Wiosna na wsi

Termin realizacji: 13.05.2024- 17.05.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi występującymi na wsi, wzbogacanie słownika czynnego dzieci o nazwy młodych osobników zwierząt hodowlanych, ćwiczenie narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt, doskonalenie sprawności manualnej ręki. rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, rozwijanie sprawności manualnej, poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka, rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek

Czytaj dalej…


Tematyka kompleksowa: Łąka wiosną.

Termin realizacji: 06.05.2024- 10.05.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące, rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści własnymi słowami, zaznajomienie z układem ruchowym do piosenki „Poszło dziewczę po ziele”, reagowanie ruchem na zmiany tempa muzyki, odczuwanie radości ze wspólnych zabaw przy muzyce, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych, rozwijanie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia,

Czytaj dalej…


Tematyka: Jestem Polakiem.

Termin realizacji: 22.04.2024- 30.04.2024r. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością. zdobywanie wiedzy o swojej miejscowości poznawanie charakterystycznych miejsc swojej miejscowości rozwijanie poczucia przynależności narodowej. poznanie symboli narodowych i hymnu kształtowanie postawy patriotycznej poznanie nazwy stolicy Polski rozwijanie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej rozpoznawanie zmian rytmu muzyki stosowanie określeń mały – duży, wysoki – niski utrwalanie określeń dotyczących stosunków przestrzennych rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

Czytaj dalej…


Poznajemy zawody naszych rodziców – Funkcjonariusz Służby Więziennej.

W dniu 17 kwietnia grupę Skrzatów i Jagódek odwiedzili nietypowi goście. W ramach realizacji zadania „Poznajemy zawody naszych rodziców” zaprosiliśmy do naszego przedszkola przedstawicieli Zakładu Karnego w Garbalinie. Spotkanie miało charakter edukacyjny podczas, którego Funkcjonariuszki Służby Więziennej w sposób dostosowany do wieku zapoznały dzieci z podstawowymi zadaniami tej formacji. Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca w Służbie Więziennej i jak ważne zadania ma

Czytaj dalej…


Accessibility