Zestaw programów

W przedszkolu realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 356)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Samodzielnie-wszechstronnie – szczęśliwie” – Program Wychowania Przedszkolnego. Autor: Monika Chludzińska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek. Wydawnictwo Nowa Era

„Wokół przedszkola”– Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba -Żabińska. Wydawnictwo MAC

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja”– Program wychowania przedszkolnego. Autor: A. Stalmach – Tkacz, K. Mucka. Wydawnictwo Nowa Era

Program wychowania przedszkolnego” – Wiesława Żaba -Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo. Wydawnictwo MAC

Dla dzieci 6- l. – „Jesteśmy dziećmi Boga” Autor: J. Szpet, D. Jackowiak – program nauczania religii rzymskokatolickiej Nr AZ-0-04/4 z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla przedszkola, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 10.03.2003r / grupa V/