Grupa Wiewiórki

Temat: ,, Żegnamy przedszkole – powitamy szkołę’’.

Termin realizacji: 17 – 21.06.2024 r Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: – wdrażanie do przestrzegania zasad szanowania przyrody, – wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla danej pory roku, –  rozwijanie głosu dziecka poprzez śpiewanie różnych piosenek, – doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10 i więcej, – poszerzanie informacji o wodnych środkach transportu, – wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości,

Czytaj dalej…


Temat tygodnia: Na co czeka Pani lato?

Termin realizacji: 10- 14.06. 2024 r Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne: – Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych. – Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi. – Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski. – Kształcenie percepcji wzrokowej –odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci –przygotowanie do czytania i pisania. – Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce. –

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Czy żyrafa myje szyję?

Termin realizacji: 3 – 7.06.2024 r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt na sawannie i w dżungli, Rozwijanie koncentracji uwagi Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie kompetencji matematycznych Doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej Ilustrowanie ruchem tekstu piosenki. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Termin realizacji: 27 – 29.05.2024 r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * Poznanie wartości moralnych na konkretnych przykładach: skromność, uczciwość, dobro, * Rozwijanie mowy, wzbogacenie wiedzy na temat innych kultur, * Poznawanie dzieci z różnych ras oraz warunków w jakich żyją * Kształtowanie umiejętności rozpoznawania piosenek po wysłuchania ich fragmentu, * Doskonalenie klasyfikowania i porównywania liczebności zbiorów, * Uświadomienie roli przyjaźni w życiu człowieka (prawo

Czytaj dalej…


Cudownych Rodziców mam…

24 maja w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji pięknego święta jakim jest Dzień Matki i Dzień Ojca. Starszaki zaprezentowały wierszyki,piosenki i tańce, a także wręczyły samodzielnie wykonane prezenty. Było bardzo wesoło i uroczyście. Nasi goście głośno oklaskiwali występy swoich milusińskich, nie kryjąc wzruszenia. Radosny nastrój udzielał się wszystkim oraz chwycił za serce niejednego dorosłego. Rodzina to siła, o czym na pewno wiedzą

Czytaj dalej…


Zaproszenie


TEMAT KOMPLEKSOWY: Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

Termin realizacji: 20 – 24.-5.2024 r Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Podawanie informacji, jak mają na imię, mama, tata Rozwijanie pamięci i mowy, Nauka piosenek i wierszyków na uroczystość dla rodziców Rozwijanie umiejętności liczenia,  Rozwijanie sprawności manualnych, wdrażanie do poprawnie wykonanej pracy plastycznej. Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny. Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat na forum grupy, Rozumienie, jakie

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Łąka wiosną.

Termin   realizacji: 13- 17.05.2024 r Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * Poznanie wybranych gatunków kwiatów łąkowych, * Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin * Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i liczenia, * Rozpoznawanie wybranych kwiatów występujących na łące i ich nazywanie. * Rozwijanie zdolność plastycznej dzieci, pomysłowości i kreatywności. Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia. Poznanie roślin i zwierząt łąkowych

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Unia Europejska.

Gdzie jest najciekawsze miejsce na Ziemi? Termin realizacji: 6-10. 05. 2024 r Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * kształtowanie świadomości, że jesteśmy Polakami i Europejczykami, poznanie pojęcia ,,Unia Europejska’’ * rozwijanie wypowiadania się na temat określony, * rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych * wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów * poznanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. *

Czytaj dalej…


Temat: Kto wymyślił naszą flagę?

Termin: 24- 30.04.2024 r Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, krajem ojczystym, * rozwijanie wypowiadania się na temat określony, * rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych *  rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym, zapoznanie z mapą i symbolami: godłem i flagą, rozumienie pojęć: Polak, Polka * utrwalanie znajomości kolorów i cech charakterystycznych godła i flagi Polski, * wyjaśnienie znaczenia słowa: stolica zapoznanie

Czytaj dalej…


Accessibility