Grupa Wiewiórki

TEMAT KOMPLEKSOWY: Co łączy kurę i dinozaura?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory. Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, Kształtowanie poczucia rytmu oraz rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym i rozwijanie umiejętności wokalnych Poszerzenie wiedzy na temat pracy w kopalni, zapoznanie z zawodem górnika. Rozwijanie orientacji w przestrzeni, Wyodrębnianie zdań w wypowiedziach,

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Gdzie puka sztuka?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się

Czytaj dalej…


Czyste powietrze wokół nas.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” to program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, przeznaczony dla najstarszej grupy wiekowej – dzieci 5-6 letnich. W tegorocznej edycji programu udział wzięły również nasze przedszkolaki z grupy: Jagódki, Wiewiórki i Muchomorki.Program ma charakter profilaktyczny, a przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.Realizacja programu składała się z

Czytaj dalej…


Walentynki u Wiewiórek.

14 luty był dla wszystkich Wiewiórek prawdziwym dniem miłości, przyjaźni i miłych uczuć. Dzieci poznały legendę związaną ze świętym Walentym – słynnym patronem tego wyjątkowego święta. Historia „Walentynek” wywarła na dzieciach duże wrażenie i zachęciła je do udziału w kolejnych zabawach. Przedszkolaki wzięły udział w różnych zabawach związanych z „Walentynkami” m.in.: szukały drugiej połówki serduszek z literkami, grały w serduszkowe kółko i krzyżyk, uczyły

Czytaj dalej…


Czyste powietrze wokół nas – realizacja projektu edukacyjnego.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * rozwijanie wypowiadania się na temat określony * rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk, * rozwijanie intuicji geometrycznej, * rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych * nabywanie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. * rozwijanie sprawności manualnej * rozpoznawanie różnych źródeł dymów. oraz rozumienie skutków palenia papierosów. * doskonalenie czytania oraz kształcenie słuchu fonematycznego, * doskonalenie dodawania i odejmowania w

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Jak się tańczy w karnawale?

Termin realizacji: 22 26.01.2024r Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie myślenia matematycznego. Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie. Tworzenie i porządkowanie zbiorów, porównywanie liczebności. Tworzenie zbiorów o rosnącej liczbie elementów. Rozwijanie umiejętności tanecznych i muzycznych dzieci, integracja wszystkich grup przedszkolnych. Rozwijanie zwinności i poczucia rytmu, wprowadzenie kroku walczyka. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Wdrażanie do estetycznie wykonanej pracy plastycznej. Rozwijanie myślenia

Czytaj dalej…


ZAPROSZENIE

„Babciu Kochana i Ty Dziadku Drogi Zapraszamy do nas w przedszkolne progi. Twój wnuczek i wnuczka na Ciebie czekają W prezencie Jasełka, wierszyki i piosenki mają.” Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbędzie się dnia 19 stycznia 2024 r.(pt.) o godz. 10.30. wnuczęta z gr. WIEWIÓRKI


TEMAT KOMPLEKSOWY: Kto to taki mama mamy, tata taty.

Termin realizacji – 15.01 – 19.01. 2014 r.  Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: – Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków. – Samodzielne wykonanie upominków dla Babci i Dziadka. – Rozwijanie zwinności i poczucia rytmu, wprowadzenie kroku walczyka. – Tworzenie i porządkowanie zbiorów, porównywanie liczebności, tworzenie zbiorów o rosnącej liczbie elementów. – Kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku do najbliższych osób. – Rozwijanie myślenia przyczynowo-

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Dokarmiamy ptaki i zwierzęta zimą.

Termin realizacji: 8-12.01.2024 r Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków. Doskonalenie sprawności manualnych, Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów. Zachęcanie do wykonywania prac wg instrukcji nauczyciela, Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Doskonalenie techniki wycinania. Poszerzenie wiadomości na temat pracy leśniczego, Liczenie głosek

Czytaj dalej…


TEMAT KOMPLEKSOWY: Czy można cofnąć czas?

TERMIN REALIZACJI: 02-05.2024 r. Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; Tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt; Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; Klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;

Czytaj dalej…


Accessibility