Projekty, programy

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt. „Piękna Nasza Polska Cała”.

Społeczność naszego przedszkola przyłączyła się do  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Piękna Nasza Polska Cała. Jego główne cele to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych nasze przedszkolaki poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Działania projektowe są też okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i Ja”

Projekt skierowany jest dla dzieci  w wieku przedszkolnym i uczniów klas 1-3. Jego głównym celem jest przybliżenie wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie.

Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, wypromują swoją placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi placówkami.

AUTORZY PROJEKTU: Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Europa i ja” prowadzony jest przez Szkołę Podstawową w Bochotnicy (ul. Zamłynie 1, 24-120 Kazimierz Dolny). Koordynatorem projektu w placówce jest Pani Ilona Broniszewska.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Klasa w terenie”.

W naszej placówce realizowany będzie Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Klasa w Terenie” przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Autorkami projektu są Anna Cebula i Ewelina Łojewska –  nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie.

Głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu, która prawdopodobnie jest najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły.

Projekt w naszej placówce realizowany będzie od 1 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku.