Eko Ludek

Zadania na październik – Lasy
Przedstawienie prezentacji o ekosystemach jakimi są lasy.


Zasadzenie drzewek/ krzewów w ogrodzie przedszkolnym.


Zadania na wrzesień

Utworzenie w salach kącika Eko Ludka.Założenie w sali biblioteczki ekologicznej.Wprowadzenie kodeksu Eko Ludka – Prawa i Obowiązki

Gr II Gr III Gr IV

Gr V 

Założenie kącików przyrody w sali – dostosowywanie ich do pory roku

Gr. I

Gr.II

Gr. III

Gr. IV

Gr. v


2. „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” udział przedszkolaków w Akcji Sprzątanie Świata,

 


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.