Rada Rodziców

Szanowni Rodzice !!!

Informujemy, iż od 1 grudnia 2021r.  Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy będzie miała nowy numer rachunku bankowego:
96 9029 0000 2001 0104 6096 0001


Informacja dla Rodziców Przedszkola Nr 2 w Łęczycy

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż została ustalona wysokość składki  na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 wynosi:

190,00 zł na cały rok szkolny

Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub jednorazowo za cały rok.
Wpłaty mogą być  dokonywane: gotówkowo w sekretariacie przedszkola lub  przelewem  na  konto  Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2 w Łęczycy,
Belwederska 23, 99-100 Łęczyca

96 9029 0000 2001 0104 6096 0001

 (w tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy)

Składki wpłacane na fundusz Rady Rodziców umożliwiają wspieranie działalności statutowej Przedszkola poprzez m.in.:

  • zakup prezentów choinkowych dla dzieci,
  • zakup upominków z okazji imprez okolicznościowych (pasowanie na przedszkolaka, zakończenie roku szkolnego, nagrody konkursowe),
  • zakup książek upominkowych,
  • zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, zabawek do sal i ogrodu,
  • zakup elementów strojów, ozdób i dekoracji.
  • finansowanie kosztów autokarów na wycieczki,
  • wzbogacanie kącików czytelniczych,

ZA WSZYSTKIE WPŁATY BARDZO DZIĘKUJEMY
i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.


 Rada Rodziców  Przedszkola nr 2 w Łęczycy
w roku szkolnym 2021/2022

Skład Rady Rodziców

Prezydium Rady 

Przewodniczący Rady Rodziców    –   Michał Pawlak
Sekretarz Rady Rodziców               –   Maciej Czubiński
Skarbnik Rady Rodziców                –   Łukasz Kaczmarek

Komisja Rewizyjna   

Anna Domagała
Zuzanna Pachnowska


Rada Rodziców działa na podstawie art. 83-84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Rada Rodziców jest autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci (po jednym z każdego oddziału) w przedszkolu.

KONTO RADY RODZICÓW BS Ziemi Łęczyckiej

Rachunek NRB: 12 9029 0000 0100 4721 2001 0001