Grupa Muchomorki

TEMATYKA:  W  RODZINNYM  KRĘGU

TERMIN  REALIZACJI: 20.05. – 24.05.2024 r. OBSZAR FIZYCZNY doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach codziennych i podczas okazjonalnych poczęstunków doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych OBSZAR EMOCJONALNY kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby doskonalenie

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  WIOSENNE BARWY I DŹWIĘKI

TERMIN  REALIZACJI: 13.05. – 17.05.2024 r  OBSZAR FIZYCZNY wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej doskonalenie koordynacji ruchowej kształtowanie gotowości do podjęcia systematycznej nauki pisania doskonalenie sprawności dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego OBSZAR EMOCJONALNY rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych rozwijanie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny społecznie OBSZAR SPOŁECZNY wdrażanie do

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  PODRÓŻ  PO  EUROPIE

TERMIN  REALIZACJI: 06.05.- 10.05.2024 r. OBSZAR FIZYCZNY wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych OBSZAR EMOCJONALNY doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  BIAŁO – CZERWONY MAJ

TERMIN  REALIZACJI: 23.04. – 30.04.2024 R. OBSZAR FIZYCZNY wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej stronydo prawej, od góry do dołu OBSZAR EMOCJONALNY wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  EKO  STYLEM ŻYCIA

TERMIN  REALIZACJI: 15.04. – 19.04.2024 r. OBSZAR FIZYCZNY systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy doskonalenie samokontroli wykonywanego ruchu graficznego OBSZAR EMOCJONALNY kształtowanie postawy godzenia się z porażką czy przegraną, radości z sukcesów innych kształtowanie potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatycznego stosunku do

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  WIOSNA  W  PARKU  I  W OGRODZIE

TERMIN  REALIZACJI: 08.04. – 12.04.2024 r. Obszar fizyczny wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych doskonalenie sprawności manualnej używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania Obszar społeczny wdrażanie do uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, czekania na swoją kolej wdrażanie do zachowania

Czytaj dalej…


TEMATYKA: W DOMU I W ZAGRODZIE

TERMIN REALIZACJI: 02.04. – 05.04.2024 r. OBSZAR FIZYCZNY • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania • doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych OBSZAR EMOCJONALNY • wdrażanie do stosowania własnych strategii

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  RADOSNA WIELKANOC

TERMIN  REALIZACJI: 25.03. – 29.03.2024 r. OBSZAR FIZYCZNY wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole kształtowanie umiejętności nakrywania stołu i posługiwania się sztućcami wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć kulinarnych wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce OBSZAR EMOCJONALNY doskonalenie samopoznania oraz umiejętności

Czytaj dalej…


TEMATYKA:  Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

TERMIN  REALIZACJI: 18.03. – 22.03.2024 r. Obszar fizyczny zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia. rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu. wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami. kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w różnych formach aktywności doskonalenie

Czytaj dalej…


Wiosenna sesja fotograficzna!

Szanowni Rodzice ! W dniach 21-22 marca w przedszkolu odbędzie się wiosenna sesja fotograficzna, ale tym razem na nowych zasadach. Poniżej znajduje się  link z poglądową sesją dla rodziców z ogólnymi informacjami oraz wskazówkami dotyczącej sesji oraz zgody dla rodziców dzieci na udział w sesji wiosennej w ustalonym terminie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami. Terminy sesji dla poszczególnych grup: 21 marca /czwartek/ –

Czytaj dalej…


Accessibility