Jak daleko pada jabłko do jabłoni?

Termin realizacji: 23.05. – 27.05.2022r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

  • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcanie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów;
  • dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny;
  • uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych;
  • rozbudzanie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia;
  • budzenie szacunku do rodziców;
  • uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu;
  • wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowania niespodzianek, wspólnego przezywania ważnych chwil;
  •  doskonalenie umiejętności czytania;
  • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
 

Comments are closed.