Rozstrzygnięcie konkursu CZTERY ŻYWIOŁY

W poniedziałek 3 czerwca został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – techniczny ,,Cztery żywioły’’. Celem konkursu było: rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci inspirowanej przyrodą, prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
Do naszej placówki wpłynęło 16 prac konkursowych. Powołane jury w ocenie prac, brało pod uwagę jak zwykle: samodzielność, kreatywność oraz estetykę. Po burzliwej naradzie wyłoniono 5 prac, które zostały nagrodzone:
I miejsce – Filip Łuczak
II miejsce – Hania Andrzejczak – Przedszkole Sióstr Urszulanek
III miejsce – Antoś Gabrysiak
wyróżnienia: Zuzanna Frątczak oraz Liliana Bekus
Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy! (A.O.)

 

Comments are closed.