Tag Archives: Grupa 1

„Morski Dzień ” i słodki poczęstunek u Maluszków z gr. I

W ostatni piątek czerwca w gr. Maluszków odbył się,, Dzień Morski” oraz słodki poczęstunek na powitanie lata. Były więc zabawy w poszukiwanie muszelki, zabawy z piłką plażowa, morskie zagadki oraz tańce przy muzyce. Na zakończenie dzieci miały zorganizowany poczęstunek.    


Zakończenie roku przedszkolnego.


Wspominamy Dzień Dziecka.

W przedszkolu naszym jest super, na sto dwadzieścia dwa, powtórzyć chcemy tamte dni jeszcze jeden raz… Zapraszamy do obejrzenia filmiku.


Bezpieczne wakacje.

Spotkanie z policjantem.


Temat: Bezpieczne wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych. poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. Nauka piosenki o wakacjach, Nauka składania kół na pół i układanie rybki (rozwijanie sprawności motorycznych), Rozwijanie umiejętności liczenia, Utrwalenie poznawanie figur geometrycznych, Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Wdrażanie do dokładnego kolorowania. Integracja z innymi grupami, wspólne powitanie wakacji Kształtowanie

Czytaj dalej…


Temat: Kolory lata.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * Wdrażanie do przestrzegania zasad szanowania przyrody. * Utrwalenie orientacji w schemacie ciała. doskonalenie umiejętności wskazywania kierunków. * Rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej. * Rozwijanie zdolności manualnej dzieci. * Poszerzanie zasobu słownictwa o wyrazy związane z latem i jego kolorami. WIERSZYK ,,Kolory’’ Powiem wam – ale w sekrecie – Coś czego pewno nie wiecie: Dziś nudziły się kolory, Urządziły

Czytaj dalej…


Tematyka: Zwierzęta z ZOO.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie pomysłowości dzieci, doskonalenie umiejętności korzystania z nożyczek. Poszerzenie wiadomości dotyczących wybranych zwierząt egzotycznych Aktywizowanie myślenia poprzez analizowanie treści zagadek słownych i podawanie ich rozwiązań. Wyzwalanie poczucia satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym Utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 5 i określania liczebności zbiorów. Dodawanie przez dokładanie elementów. Uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych, nauka nowej piosenki oraz układu ruchowego do piosenki PIOSENKA

Czytaj dalej…


Dzień Dziecka – zdjęcia


Temat: Święto dzieci – Dzień Dziecka.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: * Poznanie wartości moralnych na konkretnych przykładach: skromność, uczciwość, dobro, * Rozwijanie mowy, * Kształtowanie umiejętności rozpoznawania piosenek po wysłuchania ich fragmentu, * Doskonalenie klasyfikowania i porównywania liczebności zbiorów, * Uświadomienie roli przyjaźni w życiu człowieka (prawo do przyjaźni, wybierania sobie kolegów  do zabawy), * Rozwijanie sprawności manulanych, *  Integracja wszystkich dzieci z przedszkola, WIERSZYK : ,, Czy wy wiecie?’’

Czytaj dalej…


Temat : Kocham moją mamę. Kocham moją rodzinę.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Podawanie informacji, jak mają na imię, mama, tata Rozwijanie pamięci i mowy, Nauka piosenki, Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem i malowania farbami, Rozwijanie umiejętności liczenia,  Rozwijanie sprawności manualnych, wdrażanie do poprawnie wykonanej pracy plastycznej. Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny. Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat na forum grupy, Rozumienie, jakie pełni role  w domu

Czytaj dalej…


Accessibility