Temat: Gdzie jest najciekawsze miejsce w Europie?

Termin realizacji: 25.04.2022-28.04.2022
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie ze związkiem państw europejskich – Unią Europejską,
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski,
 • wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów,
 • wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej,
 • wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej,
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej,
 • poznawanie wybranych zabytków w Europie,
 • zapoznanie z rodzinną miejscowością,
 • tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości,
 • wykonanie pracy plastyczno-technicznej o tematyce patriotycznej,

„Moja Polsko”(sł. i muz. Krystyna Gowik)

 1. Mieszkam w Polsce, której flaga jest biało-czerwona.
  Piękna, kiedy tak powiewa na Polaków domach.
  Godło ma te same barwy: białe i czerwone.
  A na godle ptak wspaniały – orzeł w złotej koronie.

Ref.: Moja Polsko biało-czerwona,
flagę i godło masz w tych samych kolorach.
A mój hymn to „Mazurek Dąbrowskiego”.
Na baczność stoję, gdy słucham hymnu tego.

Moja Polsko, kraju rodzinny,
nie zamienię ciebie na żaden inny.
Jestem dzieckiem pięknej Polski
– kraju najpiękniejszych dla mnie barw.

 1. To symbole narodowe: godło, hymn i flaga.
  Biją od nich blask wolności, duma i powaga.
  Który z nich jest najważniejszy? Trudno zdecydować.
  Wszystkie trzy są bardzo ważne,
  wszystkie chcą nam królować.

Ref.: Moja Polsko biało-czerwona…

 

Comments are closed.