Temat: Jesienne drzewa i ich tajemnice.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

OBSZAR FIZYCZNY
• uczestniczenie w zabawach ruchowych
• uwrażliwianie zmysłu dotyku
• rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
• dostrzeganie roli odpoczynku oraz relaksacji

OBSZAR EMOCJONALNY
• wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej, godzenia się z porażką
• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY
• kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie
• odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej
• obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY
• poznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew
• posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• rozwijanie umiejętności matematycznych
• uczestniczenie w zabawach badawczych
• eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami

WIERSZ: „KASZTANY”

Kasztan jeden, drugi,
pac, pac, z drzewa spada.
W trawie szuka ich wytrwale
przedszkolna gromada.

Szu, szu, szu, szumi wiatr
i piosenkę śpiewa.
Sza, sza, sza, wieje wiatr,
lecą liście z drzewa.

KOLOROWE LISTKI
1.Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wietrze szumiały.
Ref. Szu, szu, szu szumiały wesoło,
szu, szu, szu wirowały wkoło.
2.Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop , wkoło wirowały.
3.Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.
Ref.  Cicho, sza, listki zasypiają,
cicho sza, oczka zamykają.

 

Comments are closed.