TEMAT KOMPLEKSOWY  :Marcowa pogoda

TERMIN REALIZACJI: 14.03- 18.03.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie
 • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
 • nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie
 • odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli.
 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredą, ołówkiem, długopisem)
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała

 PIOSENKA Żartowniś marzec

Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe
A ubranie ma od deszczu prawie mokre.
Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie
Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci wiośnie
W marcu, w marcu jest jak w garncu, taki pogodowy sos!
Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap- deszcz. Ciap, ciap, ciap, ciap- śnieg
Puk, puk, puk, puk- grad. Uuuuu- wiatr!

WIERSZ Witaminowe abecadło

Oczy, gardło, włosy, kości zdrowsze są, gdy A w nich gości
A w marchewce, pomidorze, w maśle, w mleku też być może
B- bądź zwinny, bystry, żwawy do nauki i zabawy
w drożdżach, ziarnach i orzeszkach, w serach, jajkach B też mieszka
C- to coś na przeziębienie i na lepsze ran gojenie
C- porzeczka i cytryna- świeży owoc i jarzyna!
Zęby, kości lepiej rosną, kiedy D dostaną wiosną
Zjesz je z rybą, jajkiem, mlekiem, na krzywicę D jest lekiem
Naturalne witaminy lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny

 

Comments are closed.