TEMAT KOMPLEKSOWY: Na wsi.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– Rozwijanie mowy oraz logicznego myślenia,
– Rozwijanie sprawności manualnych,
– Wyrabianie wrażliwości muzycznej,
–  Rozwijanie umiejętności liczenia,
– Zapoznanie dzieci z pracą rolnika,
– Zapoznanie dzieci z gospodarstwem wiejskim jego zabudową,
– Dostrzeganie różnic w budownictwie budynków dawniej i dziś,
– Kształcenie postawy szacunku dla ludzi i przyrody; rozwijanie pożądanych  postaw – pracowitość, opiekuńczość, troskliwość.

Wierszyk ,, Co słychać na wsi?’’

Co słychać? Zależy gdzie.
Na łące słychać: Kle, kle!
Na stawie: Kwa, kwa!
Na polu: kraaa!
Przed kurnikiem: – kukuryku!
– ko, ko, ko, ko, ko w kurniku
Koło budy słychać: – hau!
A na progu – miau.
A co słychać w domu
Nie powiem nikomu …

Piosenka ,,Stary Donald fermę miał’’

Stary Donald farmę miał ijaija o
Na niej kury hodował ijaija o
Koko tu koko tam
Wszędzie koko tu i tam

Stary Donald farmę miał ijaija o
Na niej kaczki hodował ijaija o
Kwa, kwa tu kwa, kwa tam
Wszędzie kwa, kwa tui tam

Stary Donald farmę miał ijaija o
Na niej gęsi hodował ijaija o
Gę gę tu gę gę tam
Wszędzie gę gę tu i tam

Stary Donald farmę miał ijaija o
Na niej indyki hodował ijaija o
Gul gul tu gul gul tam
Wszędzie gul gul tu i tam

 

 

Comments are closed.