TEMAT KOMPLEKSOWY:Wiosenne powroty

TERMIN REALIZACJI: 28.03- 1.04.2022r.
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

  • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
  • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.
  • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
  • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
  • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
  • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
  • wypowiadanie się zdaniami złożonymi
  • wyodrębnianie ze słów głosek w nagłosie
  • porównywanie liczebności zbiorów
  • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

 PIOSENKA Nareszcie wiosna

Powróciły już bociany z dalekiego lotu
Pełno teraz tu na łące tego ich klekotu
Małe bocianki mocno dokazują i rodzicom z gniazda wylatują
A tu kle, kle, kle, atu kle, kle, kle to bocianek wita wiosnę
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle to bocianek w polu śpiewa
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle grzeje słonko i wiosennie szumią drzewa

WIERSZ Ptaszek opowiada

Zielenią się listki na smukłej topoli i ptaszek tam śpiewa
Opowiada listkom o swojej wędrówce: co widział, co słyszał w obcych krajach, hen!
Ile przebył gór i mórz aby wreszcie wrócić już
Bo tu jego dom, tu kochane drzewa, wśród gałęzi tutaj najpiękniej się śpiewa!

 

Comments are closed.