TEMAT: Książka nasz przyjaciel.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

 • Rozwijanie poczucia rytmu,
 • Nauka kroku- odstaw – dostaw i klaśnięcie.
 • Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów,
 • Rozwijanie sprawności manualnej,
 • Rozwijanie wyobraźni,
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej.
 • Poznanie pracy bibliotekarza oraz miejsca, w którym można kupić książki (księgarnia).
 • Budzenie zainteresowania czytaniem ciekawych książek w tym utworów literatury dziecięcej – polskich legend.
 • Poznanie znaczenia pojęć: ,, pisarz, ilustracja, drukarnia, poznanie zawodów ludzi związanych z powstawaniem książki.
 • Rozwijanie zdolności i kreatywności plastycznej i technicznej u dzieci.
 • Wdrażanie do dbania i szanowania książek.

WIERSZYK ,, Skarga książki’’

Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie.

PIOSENKA ,,Książki, kto książki czyta’’

Kto książki czyta wiedzę ma
i wiemy o tym on i ja
więc czytaj ciągle książkę swą
a potem opowiadaj ją.

Do biblioteki często chodź
i książek wypożyczaj moc
i czytaj książki te co dnia
potem ci szóstkę pani da.

Ref: Książki, kto książki czyta
Ten jest, jak sowa
po prostu mądry jest i kwita
czytaj co dzień bajki, powieści
zobaczysz ile – wiedzy w głowie masz!

 

Comments are closed.