Temat: Idziemy do szkoły. Kolory lata

Termin realizacji: 20.06.2022 – 30.06.2022
Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

  • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku. Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może spotkać dziecko w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
  • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat otaczającego świata, zaciekawienie przyrodą i poznanie praw nią rządzących;
  • Wspomagania rozwoju dzieci poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze;
  • Kształtowanie postawy aktywnego badacza wśród dzieci;
  • Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia;
  • Kształcenie umiejętności pracy zespołowej, współpracy,
  • Kształcenie postawy aktywności w zdobywaniu wiedzy a także integracja dzieci i wspólna zabawa;
  • Utrwalania reguł kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej;
  • Organizowanie warunków umożliwiających dzieciom rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i praktycznej;
  • Kształcenie percepcji wzrokowej –odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci –przygotowanie do czytania i pisania.

Piosenka „Mój kolego z przedszkola”

1. Mój kolego z przedszkola mamy po siedem lat
Tak, tak, tak
Śmieje się do nas świat
Tak, tak, tak
Szkoła woła,
Mój kolego z przedszkola miło było Cię znać,
Tak, tak, tak,
Ale żegnać się czas tak, tak, tak,
Szkoła woła.

Ref.: W przedszkolu było super,
na sto dwadzieścia dwa,
powtórzyć chciałbym tamte dni
jeszcze jeden raz

2. Koleżanko z warkoczem to już ostatni raz
Tak, tak, tak
Może spotkamy się tak, tak, tak,
może nie,
Koleżanko z warkoczem, smutno trochę mi jest
Tak, tak, tak,
Że nie zobaczę Cię, tak tak, tak,
Tak, jak co dzień.

 

Comments are closed.